مناقصه واگذاری: تهیه مصالح و خط کشی ترافیکی معابر، صلاح هندسی معابر در محدوده نواحی، تهیه و ...
... استان یزد از مراکز ... آن 150 تخت به آن افزوده می شود و فاز ... بستری های ...
... با اشاره به کمبود تخت بستری در ... پرداخت می شود و به ... شده در مراکز درمانی این ...
... بستری شبانه‌روزی در استان یزد برای سالمندان ایجاد می‌شود ... در استان یزد فعال است. به ...
... از مراکز درمانی مهریز یزد ... های استان یزد محسوب می شود. ... 150 تخت به آن افزوده می شود و ...
تخت به مجموع تخت های بیمارستانی استان اضافه می شود... ... 600 تخت به ... در مراکز درمانی وجود ...
600 تخت بستری به مراکز درمانی استان یزد افزوده می‌شود . ... 600 تخت بستری به مراکز درمانی استان ...
یزدی نیوز-بازار مسگری یزد بازاری با قدمت 600 ساله ... یزد به حدی ... ظروف افزوده می شد ...
600 تخت بیمارستانی به استان البرز اضافه می شود بهره برداری از جنگل ها تا پایان سال صفر می ...
... استان یزد نیز به تبع استان یزد به ... درمانی به ... به زودی آغاز می شود ...
600 تخت بیمارستانی به استان البرز اضافه می شود بهره برداری از جنگل ها تا پایان سال صفر می ...
... استان یزد نیز به تبع استان یزد به ... درمانی به ... به زودی آغاز می شود ...
... استان یزد نیز به تبع استان یزد به ... درمانی به ... اما به دلیل اینکه در مراکز ...
وزیر بهداشت در روز دوم سفر خود به استان ... درمانی افزوده می شود ... افزوده شدن 600 تخت ...
... با اشاره به کمبود تخت بستری در ... پرداخت می شود و به ... شده در مراکز درمانی این ...
... استان یزد نیز به تبع استان یزد به تدریج ... درمانی به آنها ... این مراکز می ...
... با توجه به کمبود تخت در مراکز درمانی ... به کمبود تخت در مراکز ... استان احساس می شود ...
اطلاع رسانی اموردرمانی بانکهای استان یزد ... می گردد و مراکز درمانی ... به شرح زیر تعیین می‌شود:
... از این رو یزد از جمله مراکز عمده ... در یزد به حدی بوده ... استان یزد ظروف و ...
به گزارش ایرنا، علی ... 15 درصد تخت های بستری استان زنجان به ... به بیمارستان ها و مراکز درمانی ...
یزدی نیوز-مراکز درمانی یزد مملو ... ارائه می‌شود، در ... ویژه به استان یزد صورت می ...
هفته آینده هوای یزد گرم می‌شود انتخابات ... این مراکز به ... استان یزد نیز به تبع استان ...
... به مراکز درمانی استان یزد ... تخت نیز به این مرکز افزوده می شود. ... تخت بستری در ...
امسال 20دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی استان ... افزوده می شود ... 70 تخت درمانی به ...