... 23 درصد از واحدهای صنعتی موجود در استان نیز با ظرفیت 70 درصد فعال هستند. ... استان زنجان: ۲۶ ...
... استان زنجان گفت: 26 درصد واحدهای تولیدی این استان تعطیل، 23 درصد با ظرفیت بالای 70 درصد و ...
... استان زنجان گفت: 26 درصد واحدهای تولیدی این استان تعطیل، 23 درصد ... از واحدهای صنعتی ...
۳۰ درصد واحدهای صنعتی لرستان ... مشرق نیوز 23 روش براي از بين ... درصد این واحدها فعال هستند ...
... استان زنجان گفت: بیش از 20 ... 60 درصد واحدهای صنعتی فعال ... درصد از واحدهای صنعتی ...
... 65 درصد از واحدهای صنعتی موجود در استان زنجان فعال هستند ... استان زنجان را فعال ...
... های صنعتی استان زنجان ... از واحدهای صنعتی مستقر در ... راکد و مابقی فعال هستند. ...
... تعطیل یا نیمه فعال هستند. ... شدن برخی از واحدهای صنعتی ... در استان زنجان 33.1 درصد ...
... واحدهای صنعتی زنجان ... صنعتی استان زنجان تا ... های صنعتی را از یک درصد ...
زنجان استان های ... تنها 30 درصد از واحدهای این مجموعه فعال هستند. ... ویژه از واحدهای صنعتی
... تعطیل یا نیمه فعال هستند. ... شدن برخی از واحدهای صنعتی ... در استان زنجان 33.1 درصد ...
... 25 درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی موجود در استان غیرفعال هستند ... زنجان: ۷۵ درصد واحدهای ...
... 26 درصد واحدهای صنعتی استان ... در استان زنجان فعال ... 21 درصد از کل واحدهای صنعتی ...
... سنگ آهن فعال هستند. ... صنعتی استان زنجان از ... 94 بیش از 50 درصد کارگران فعال در ...
... 65 درصد از واحدهای صنعتی موجود در استان زنجان فعال هستند ... استان زنجان را فعال ...
زنجان استان های ... تنها 30 درصد از واحدهای این مجموعه فعال هستند. ... ویژه از واحدهای صنعتی
... 23 درصد واحدهای ... استان زنجان گفت: 26 درصد واحدهای تولیدی این استان تعطیل، 23 درصد با ظرفیت ...
78 درصد واحدهای صنعتی چهارمحال ... تولیدی و صنعتی این استان، 78 درصد واحدها فعال و نیمه فعال ...
کاهش سهم درآمد مالیاتی استان زنجان به ۹ درصد. ... واحدهای فعال ... از واحدهای صنعتی، از ...
برخی ها نگران هستند که ... چند درصد از واحدهای صنعتی در ... آمار فعال کنیم که از ...
... از مجموع یکهزار و 127 واحد تولیدی و صنعتی این استان ... 78 درصد واحدهای صنعتی چهارمحال و ...
... قرچک هستند از شهرک صنعتی این ... درصد واحدهای ... صنعتی استان زنجان از فعال ...
... مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان ... درصد کل واحدهای ... هستند. صنعتی منفرد از ...
... از نمایندگان استان زنجان ... این واحدهای صنعتی هستند. ... واحدهای دارای ۶۰ درصد ...