... 23 درصد از واحدهای صنعتی موجود در استان نیز با ظرفیت 70 درصد فعال هستند. ... استان زنجان: ۲۶ ...
... بیشتر واحدهای صنعتی زنجان با ... 16، ngo در استان زنجان فعال هستند که ... ۱۴ درصد از ...
اردبیل-ایرنا- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان ... 80 درصد واحدهای ... فعال هستند. ...
... درصد بالایی از واحدهای فعال در شهرک‎های صنعتی استان زنجان ... از واحدهای فعال در ...
زنجان-معاون شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان ... درصد واحدهای ... از واحدهای صنعتی ...
استاندار زنجان در بازدید از واحدهای ... صنعتی وتولیدی استان ... درصد ظرفیت فعال هستند ...
... شتر در واحدهای صنعتی و ... شترداری در استان هزار نفر هستند. 250 تن ... استان بیش از 2 ...
معاون صنایع کوچک شهرک های صنعتی استان زنجان گفت: نزدیک به 70 درصد از واحد ... فعال بیش از ...
... در استان زنجان فعال ... 21 درصد از کل واحدهای صنعتی ... 25 درصد واحدهای صنعتی استان ...
... 80 درصد واحدهای تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فعال هستند و هم ... هر استان کشور از ...
... شتر در واحدهای صنعتی و ... شترداری در استان هزار نفر هستند. 250 تن ... استان بیش از 2 ...
علی نظری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شماری از این واحدهای تولیدی راکد ...
... استان زنجان فعال هستند. ... واحدهای صنعتی در استان ... درصد از صنایع استان را ...
... صادرات فعال هستند. ... استان زنجان گفت: از میان 293 ... 30 درصد واحدهای صنعتی و معدنی ...
... گذشته 23.8 درصد و در 6 ... صنعت فرش استان زنجان ... کمک به واحدهای صنعتی و حمایت از ...
شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان به ... 90 درصد از تولیدات واحدهای ... روی فعال هستند. ...
قزوین در سال ۱۳۷۳ از استان زنجان جدا ... این استان هستند. ... که بیش از ۳شهرک صنعتی فعال را ...
مدیرکل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی استان زنجان گفت: با اجرای طرح تکاپو در طول سال، 17 درصد از ...
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان گفت: 70 درصد واحدهای صنعتی استان زنجان مشکل کمبود ...
... درصد از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان فعال و نیمه هستند. ... صنعتی کوچک ...
سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان ... در زنجان فعال ... کنیم که 4 درصد تولید ...