... استان زنجان با ... 23 درصد از واحدهای صنعتی موجود در استان نیز با ظرفیت 70 درصد فعال هستند. ...
... ۲۰ درصد واحدهای صنعتی استان زنجان تعطیل و غیر فعال هستند ... درصد واحدهای صنعتی استان ...
... استان زنجان گفت: 26 درصد واحدهای تولیدی این استان تعطیل، 23 درصد با ظرفیت بالای 70 درصد و ...
... استان زنجان گفت: بیش از 20 درصد واحدهای صنعتی موجود در این استان به علت نبود مواد اولیه ...
... 11 درصد از سطح استان زنجان ... واحدهای صنعتی 19 مورد از ... صنعتی فعال در استان ...
... استان تهران؛ 93 درصد از محصولات صنعتی استان تهران را واحدهای ... صنعتی این استان سهم ...
21 درصد واحدهای صنعتی ... از مجموع ۱۱۲۷ واحد صنعتی موجود در استان ۷۸ درصد واحدها ...
... استان زنجان گفت: 26 درصد واحدهای تولیدی این استان تعطیل، 23 درصد با ظرفیت بالای 70 درصد و ...
... 26 درصد واحدهای صنعتی استان ... در استان زنجان فعال ... 21 درصد از کل واحدهای صنعتی ...
وی با ارائه آماری از وضعیت واحدهای صنعتی فعال ... واحدهای صنعتی را از ... استان زنجان 33.4 درصد ...
... 26 درصد واحدهای صنعتی استان ... در استان زنجان فعال ... 21 درصد از کل واحدهای صنعتی ...
وی با ارائه آماری از وضعیت واحدهای صنعتی فعال ... واحدهای صنعتی را از ... استان زنجان 33.4 درصد ...
... شهرستان زنجان در سطح استان ... فعال هستند ... از واحدهای صنعتی فعال در ...
... در استان زنجان فعال ... متصل هستند که بالغ بر 43 درصد کل ... کمتر از واحدهای صنعتی ...
... بر اساس این دستورالعمل حمایت از واحدهای صنعتی ... صنعتی استان زنجان ... هستند و از ...
... فعال هستند. ... استان زنجان با بیان اینکه در شرایط فعلی یک هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی در استان ...
... از مجموع یکهزار و 127 واحد تولیدی و صنعتی این استان ... 78 درصد واحدهای صنعتی چهارمحال و ...
78 درصد واحدهای صنعتی چهارمحال ... تولیدی و صنعتی این استان، 78 درصد واحدها فعال و نیمه فعال ...
65 درصد واحدهای صنعتی استان مرکزی فعال است 65 درصد واحدهای صنعتی استان مرکزی فعال است
... وضعیت واحدهای صنعتی این استان ... زنجان گفت: از مجموع ... و یا نیمه فعال هستند ...
... شنبه 23 اردیبهشت ... ها وعده سرخرمن است/درصد بندی وحدت را ... روستایی استان یزد از نعمت برق ...
... بازدید از واحدهای صنعتی فعال ... صنعتی استان زنجان ... در استان گیلان فعال هستند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان ... کشور، برخی واحدهای تولیدی و صنعتی استان ...
استان ها. چند ... خود از خوارج الگو می گیرد فرقه های انحرافی شب های قدر از برکات نهفته الهی ...