دانگ واحد تقسیم زمین، ملک، و اشیاء تحت تملک است. ... (یک ششم از کل یک اتاق گرفته تا یک ششم از یک ...
درم دو قیراط است و نیم دانگ نصف یک ... شش یک حبه است . ... کرده گیرت بهم ببانگی چند از حلال و ...
... صفحه نخست شش دانگ چند حبه است - عکس - صفحه نخست حبه و دانگ ... یک ملک چند دانگ و چند حبه است ...
... هر دسته چند دانگ از این خانه است! ... سینما و یک ... و بعید است تا چند هفته ...
تفکیک زمین و تقسیم آن به چند قطعه یا تفکیک یک ... است و با افراز ملک ... است لذا 6 دانگ که 4 یک و ...
... و ششدانگ است و یک دانگ و ... شش یک حبه است. ... دانگ واحد تقسیم زمین، ملک، و اشیاء تحت تملک است.
... به کار رفته است و برخی ... یک جریب برابر است با ۲۰۸٫۷۱ ... همچنان دانگ ۳۳۳٫۳۳۳ متر است.
... ملک است؛ اما ... چند حبه است,حبه و دانگ,یک حبه زمین چند متر است,یک دانگ چند حبه,هر ...
(حسن فوت نموده و 4 پسر دارد و 3 دختر + یک ملک) ... حسن چقدر است، چند سهم و ... آن 3 دانگ ملک خود را ...
... هر حبه چند هکتار است,حبه و دانگ ... شش دانگ چند حبه است,یک حبه ... زمین ملک شخصی ...
معنی واژهٔ حبه در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و ... [ ع . حبة ] (اِ.) 1 - یک ... یک ششمِ دانگ .
... یعنی یک نفر که مالک 6 دانگ زمین ... لازم است که ملک مشاع باشد و در ... چند میلیارد ...
... هر حبه چند هکتار است,حبه و دانگ ... شش دانگ چند حبه است,یک حبه ... زمین ملک شخصی ...
... شود و تا چند سال ... باطل است . مگر اینکه ملک ... هر یک از مالکین رسمی سه دانگ ...
به صورت مشاعی صادر شده و شش دانگ به ... است نسبت به اصلاح و ... فروش و اجاره ملک ...
ایجاد یک حساب ... دعاوی ملک و ... منقول مي باشد، در اصطلاح گفته مي شود كه فلاني مالك شش دانگ است.
بطور کلی تمام ملک های دشتها ... می شد و هر دانگ 48 ساعت ... 60 کيلومتر و يا 10 فرسخ است . ...
برای ایجاد مالکیت مشاع چند سبب ... و مشاع است و هیچ کس در ... مشاع یک مال یا ملک را ...
... ۶ دانگ لزومی ندارد و ... است و با افراز ملک و ... ملک، اختصاص به یک یا چند ...
داستان چند ساعت ... سهم هر یک از شرکای ملک است که از ... کل ۶ دانگ لزومی ندارد و بعد از ...
8- انجام عمل افراز يا عدم افراز در حكم را‡ي مراجع قضايي است و با ... یک یا چند ... و ملک دارای سند ...
ملکی را مبایعه نامه ای خریده ام و چند ماه است ... دو دانگ مال پسر و یک ... و ت?کیک یک ملک ...
اگر یک یا چند نفر از شرکاء ملک ... است که متقاضی و هر یک از ... شش دانگ لزومی ندارد و ...
... شخصی ۶ دانگ ملک خود را ... نامه، ملک مشاع است و بعد ... به چند قطعه یا تفکیک یک ...