یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا نشست عشق آن شب مست مستش کرده بود فارغ از جام ...
یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مست مستش کرده بود فارغ از جام ...
حمید رضا نوشته: یک شبی مجنون نمازش را شکست / بی وضو در کوچه لیلا نشست عشق آن شب مست مستش کرده ...
گفت لیلایم "شبی مجنون نمازش را شکست" شکوه کرد و " بی وضو در کوچه ی لیلا نشست" گفت اینرا زانکه ...
Mar 29, 2014 · Mix - یک شبی مجنون نمازش را ... yek shabi یک شبی - Duration: 3:58. avayedel (Azar) 35,634 views. 3:58.
Watch video · طنزنویس قدیمی دکلمه : توسط آرمان ( یار مهربان )/http://eykhoob.comشعر : منسوب به مرحوم عبداللهییک شبی ...
پیشنهاد لر موزیک: شعر زیبای یک شبی مجنون نمازش را شکست .با یک آهنگ زیبا از امیررحمان خسروی
Watch video · آرمان http://Eykhoob.Com یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا نشستعشق آن شب مست مستش کرده ...
Apr 20, 2013 · محسن صفرنیا [ یک شبی مجنون نمازش راشکست ، نوای زیباو دلنشین سنتور ، دکلمه شعر مرتضی ...
یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا نشست . عشق آن شب مست مستش کرده بود. فارغ ازجام ...
یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه ی لیلا نشست عشق آن شب مست مستش کرده بود
یک شبی مجنون نمازش را شکست. بی وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مست مستش کرده بود. فارغ از جام ...
یک شبی مجنون نمازش را شکست . بی وضو در کوچه ی لیلا نشست . عشق آن شب مست مستش کرده بود
یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا نشست عشق آن شب مست مستش کرده بود فارغ از جام ...
خطّ زلف - یک شبی مجنون نمازش را شکست - ..... ز عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرساید // گرت آسودگی ...
یک شبی مجنون نمازش را شکست . بی وضو در کوچه ی لیلا نشست . عشق آن شب مست مستش کرده بود
[center]يک شبي مجنون نمازش را شکست بي وضو در کوچه ليلا نشست* عشق آن شب مست مستش کرده بود *فارغ از ...
یک شبی مجنون نمازش را شکست بــی وضــــو در کوچـــه لیلا نشســـت ...
اشعار - لیلی و مجنون - گلچینی از اشعار ناب ناب ... یک شبی مجنون نمازش را شکست .
یک شبی مجنون نمازش را شکست. بی وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مست مستش کرده بود. فارغ از جام ...