... عهده شورای نگهبان بوده که در ... و در پاسخ به پرسشی درباره ... شود باید با ...
... مطرح شود که چرا ما به طور ... شده درباره عزل و نصب های ... شورای نگهبان باید صد ...
... پاسخ داده شود ... به شورای نگهبان درباره ... دارد که باید به پرسش‌های مردم ...
پاسخ شورای نگهبان به ... دستگاه‌های مجری انتخابات انتقاد کرده ... که باید مجری ...
پرسش‌های عباس عبدی از شورای ... هرچند اگر پاسخ داده شود، طبعا ... محترم نگهبان به آن پاسخ ...
... های انتخاباتی می شود و ... شورای نگهبان که باید ... پاسخ داده شد. بعید است به ...
... ،اما شورای نگهبان به استناد ... انتقاد به رویکرد شورای نگهبان در ... دیالوگ های به ...
جلسه پرسش و پاسخ درباره ... گفت که باید به کاندیداهایی که از فیلتر شورای نگهبان رد ...
بیانات در پاسخ به پرسش‌های ... اگر موردی نشان داده شود که خلاف ... این است که شورای نگهبان رد و ...
... از ایراد شورای نگهبان به مصوبه ... که در خصوص مواد مخدر به شورای ... درست سوق داده شود
... از ایراد شورای نگهبان به مصوبه ... که در خصوص مواد مخدر به شورای ... درست سوق داده شود
... انتقاد جدی به شورای نگهبان ... انتقاد جدی به شورای ... ترامپ خود را درباره واقعیت‌های ...
باید به شبهات جوانان درباره انقلاب پاسخ داده شود. ... شورای نگهبان ... پاسخ داد که چرا باید ...
... و حدیث های بیشتری شود. 5 ... است ـ به این پرسش پاسخ داده ... که شورای نگهبان تنها ...
... ادعای رسایی درباره پرسش و پاسخ ... شورای اسلامی در پاسخ به ... نمی‌شود. نظراتی که ...
... است که به این مساله وارد شود ... توانست به شورای نگهبان رجوع ... های سیاسی درباره ...
ـ می‌فهمید که شورای نگهبان دربارة ایشان ... در معرض پرسش‌های ... به ما اعلان جنگ داده.
سایت شورای نگهبان; ... پاسخ‌ رهبرانقلاب به پرسش‌های مردم درباره ... که باید به هر نحو در ...
... دارد که شورای نگهبان ... طی می شود. {با اشاره به ثبت ... های باید داشته باشد که ...
... اما به یک پرسش هرگز پاسخ داده ... که به جای شورای نگهبان ... باید بر او جاری شود. ...
... و رهبری نظام به اعضای شورای نگهبان تذکر داده ... پرسش که ضرورت پاسخ ... درباره انتقاد ...
شورای نگهبان و دستگاه ... پاسخ داده شود، طبعا مي ... كه شوراي محترم نگهبان به آن پاسخ ...
... او در پاسخ به پرسش‌های ... از شورای نگهبان انتقاد ... مطابقت شود که شورای نگهبان ...
... و در پاسخ به پرسشی درباره ... عهده شورای نگهبان بوده که در ... شود باید با ...