انتقاد به رویکرد شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام وارد است، چون مصلحت نبود این شورا با ورود به این قضیه جایگاه خودش را زیر سئوال ببرد و هزینه های سنگینی بپردازد.
باید پرسش های مردم پاسخ داده ... که در پاسخ به پرسش ... میان است باید علنی پاسخ داده شود ...
... بازگشت شورای نگهبان به ... و در پاسخ به پرسشی درباره ... که باید موضوع در جایی به ...
پرسش‌های عباس عبدی از شورای ... هرچند اگر پاسخ داده شود، طبعا ... محترم نگهبان به آن پاسخ ...
ـ می‌فهمید که شورای نگهبان دربارة ایشان ... یا در معرض پرسش‌های فراوان و ... پاسخ به نظر « ...
پاسخ رئیس قوه قضائیه به انتقادات اخیر از شورای نگهبان درباره ... باید پاسخ عملی به ... شود که ...
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در ایران، به انتقاد آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی پاسخ داده و ...
پاسخ شورای نگهبان به ... دستگاه‌های مجری انتخابات انتقاد کرده ... که باید مجری ...
... باید پاسخ داده شود; ... شورای نگهبان باید درباره مصوبه ... است که این پرسش به میان ...
بیانات در پاسخ به پرسش‌های ... اگر موردی نشان داده شود که خلاف ... این است که شورای نگهبان رد و ...
... باید پاسخ داده شود; ... شورای نگهبان باید درباره مصوبه ... است که این پرسش به میان ...
... بازگشت شورای نگهبان به ... و در پاسخ به پرسشی درباره ... که باید موضوع در جایی به ...
بیانات در پاسخ به پرسش‌های ... اگر موردی نشان داده شود که خلاف ... این است که شورای نگهبان رد و ...
نمی‌شود که یک ... سپاه و شورای نگهبان را در ... نژاد به او هشدار داده که از دایره ...
صادق لاریجانی به انتقاد ... شد که «ورود شورای نگهبان به ... درباره شورای نگهبان ...
... همان باید اجرا شود ... ای به دبیر شورای نگهبان ... بود که «برخی بداخلاقی‌های ...
ناگفته‌های کدخدایی از نامه شورای نگهبان به ... که باید مراقب ... گرفته شود که به ...
به همه این ابهامات در رسانه ملی و سایت شورای نگهبان پاسخ داده شد. بعید است به یاد داشته باشید که شورای نگهبان مهلت اعتراض را تمدید کرد ولی رهبران شما مدارک ناچیزی ارائه کردند که حتی توان برهم زدند چند هزارتایی آرا را هم نداشت.
... با عنوان «پاسخ به پرسش ... بيشتري به او داده شود. ... بوده و شورای نگهبان فراتر ...
... اما به یک پرسش هرگز پاسخ داده ... که به جای شورای نگهبان ... باید بر او جاری شود. ...