بقراط بعد از آموختن علوم در مکتب پدر، نزد دیمقراطیس (دموکریت)، فیلسوف بزرگ به‌تحصیل پرداخت و مدتی به‌عنوان پزشک دوره‌گرد در سرزمین یونان و آسیای صغیر به سیاحت و …
بقراط که به عنوان پدر علم طب جدید شناخته شده است نخستین کسی بود که پزشکی را از خرافات جدا کرد. وی که در جزیره یونانی توس به دنیا آمد پسر یک طبیب بود .
بقراط که به عنوان پدر علم طب جدید شناخته شده است ، نخستین کسی بود که پزشکی را از خرافات جدا کرد . وی که در جزیره یونانی توس به دنیا آمد پسر یک طبیب بود .
بقراط، بزرگترین طبیب و حکیم یونانی است که در سال 460 قبل از میلاد بدنیا آمد. مشهور است که ...
بقراط پدر طب یا پدر بهداشت؟ بقراط، بزرگترین طبیب و حکیم یونانی است که در سال 460 قبل از میلاد بدنیا آمد. مشهور است که شاگرد "فیثاغورث" بود.
بقراط، پدر علم طب جدید. بقراط که به عنوان پدر علم طب جدید شناخته شده است، نخستین کسی بود که پزشکی را از خرافات جدا کرد. وی که در جزیره یونانی توس به …
بقراط که به عنوان پدر علم طب جدید شناخته شده است نخستین کسی بود که پزشکی را از خرافات جدا کرد. وی که در جزیره یونانی توس به دنیا آمد پسر یک طبیب بود.
زندگینامه دانشمندان – بقراط، پدر علم طب 26 می 2016 زندگینامه دانشمندان, علم و فناوری گذاشتن دیدگاه 2,048 بازدید بقراط که به عنوان پدر علم طب جدید شناخته شده است نخستین کسی بود که پزشکی را از خرافات جدا کرد.
بقراط پدر طب یا پدر بهداشت؟ بقراط، بزرگترین طبیب و حکیم یونانی است که در سال 460 قبل از میلاد بدنیا آمد. مشهور است که شاگرد "فیثاغورث" بود.
بقراط، بزرگترین طبیب و حکیم یونانی است که در سال 460 قبل از میلاد بدنیا آمد. مشهور است که ...
بقراط که به عنوان پدر علم طب جدید شناخته شده است, نخستین کسی بود که پزشکی را از خرافات جدا کرد.
بقراط، بزرگترين طبيب و حکيم يوناني است که در سال 460 قبل از ميلاد بدنيا آمد. مشهور است که ...
بقراط، پدر بهداشت یا پدر طب بقراط، بزرگترین طبیب و حکیم یونانی است که در سال 460 قبل از میلاد بدنیا آمد. مشهور است که شاگرد "فیثاغورث" بود.
بقراط که به عنوان پدر علم طب جدید شناخته شده است نخستین کسی بود که پزشکی را از خرافات جدا کرد. وی که در جزیره یونانی توس به دنیا آمد پسر یک طبیب بود.
بقراط حکیم که به عنوان پدر علم طب جدید شناخته شده است نخستین کسی بود که پزشکی را از خرافات جدا کرد. بقراط حکیم که در جزیره یونانی توس به دنیا آمد پسر یک طبیب بود.
بقراط را پدر علم طب خوانده‌اند و تردیدی نیست که یکی از دلایل اصلی این مهم پیشگامی او در روی ...
بقراط، بزرگترین طبیب و حکیم یونانی است که در سال 460 قبل از میلاد بدنیا آمد. او به پدر علم ...
در همان دوران، بقراط كه او را پدر علم طب نیز نامیده ‌اند. سوگند نامه معروف خود را تنظیم نمود.
بقراط، پدر علم طب جدید بقراط می گفت با مشاهده نشانه های یک بیماری و در نظر گرفتن شدت آن، پزشک می تواند چشم انداز این بیماری را برای یک بیمار خاص پیش بینی کند.
برای تأییدپذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است. لطفاً با توجه به شیوهٔ ویکی‌پدیا ...
بقراط که به عنوان پدر علم طب جدید شناخته شده است، نخستین کسی بود که پزشکی را از خرافات جدا کرد.