مسولیت فاقدین پارکینگ در هزینه های محوطه پارکینگ چیست. ... شده ویک پارکینگ هم بصورت مشاع ...
دفتر مشاور املاك شماره 486 كياكلا-عدالت - وضعیت حقوقی استفاده از پارکینگ مشاع - تحت حمایت قوه ...
تعریف مشاع و مفروز چیست ؟ ... آیا اگر سایر ساکنین در ان بخش پارکینگ ندارند به عنوان حق عبور و ...
در این صورت فقط آپارتمان‌هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آن ها ... چیست ؟ ۳ روز قبل ...
مدت 3 سال یک واحد آپارتمان با پارکینگ مشاع در مجتمع 14 واحدی خریده ام با توجه به اینکه 11 جا ...
د- ملزومات و توابع آپارتمان شامل انباری و پارکینگ. ... انباری و پارکینگ مشاع است و کلیه ...
تفاوت قیمت پارکینگ با پارکینگ مشاع چیست ...
در این صورت فقط آپارتمان هایی كه حق استفاده از پاركینگ مشاع برای آنها ... پارکینگ سئوالی ...
«مال مشاع»؛ عبارت است از مالی که چند نفر در آن ... حکم استفاده از سرویس بهداشتی فرنگی چیست؟
لذا از آنجا که قسمت های مشترک در ملکیّت مشاع تمام شرکاء ملک ... پارکینگ را از قسمت های ...
به اين معنا که در صورت مجلس تفکيکي واحدهايي که مي توانند بصورت مشاع از پارکينگ ساختمان ...
آب و برق و گاز مشاع است؟ شرایط پارکینگ چگونه ... آپارتمان در خصوص این واحد یا شخص چیست ...
2 ـ عدم اشاعه در آن و در صورت اشاعه، عدم افراز سهم مشاع، مثلاً ... تعداد پارکینگ‌ها و محل ...
آپارتمان چیست؟ ... برای هزینه‌های مشاع هم یک نفر نمی ... خود را داخل پارکینگ بگذارد. ۹- در ...
د- ملزومات و توابع آپارتمان شامل انباری و پارکینگ. ... انباری و پارکینگ مشاع است و کلیه ...
تصرف پارکینگ مشاع از چه مرجعی قابل پیگیری ...
تکلیف ۲ پارکینگ اضافه چیست ... حیاط و باقی متراژ پارکینگ جزء مشاع است اما مالک پارکینگ ها ...
مدت 3 سال یک واحد آپارتمان با پارکینگ مشاع در مجتمع 14 واحدی خریده ام با توجه به ... مجمع چیست؟
آب و برق و گاز مشاع است؟ شرایط پارکینگ ... زورگویی میکند و چاره چیست که بتوانم حق ...
به اين معنا كه در صورت مجلس تفكيكي واحدهايي كه مي توانند بصورت مشاع از پاركينگ ساختمان ...
لیست زیر در سایت آسمونی شامل آدرس پارکینگ های عمومی در تهران به همراه نام و تلفن است.
افراز چیست؟ یک ساختمان دو طبقه که سند آن به صورت سه دانگ مشاع می ... انباری و پارکینگ ...
61 1 اتاق خواب 1 پارکینگ. ... mdf-روبه آفتاب پارکينگ مشاع پکیچ ورادیاتور نصب فازيک انديشه ...
استفاده از قسمت های مشاع ... در برخی موارد مسئله پارکینگ به‌صورت مشکل دیگری بروز می ...