شیراز - زمین لرزه ای با قدرت ٤.٥ در مقیاس ریشتر دهرم در استان فارس را لرزاند.
فارس آنلاین - شیراز - زمین لرزه ای با قدرت ٤.٥ در مقیاس ریشتر دهرم در استان فارس را لرزاند. به ...
شیراز - زمین لرزه ای با قدرت ٤.٥ در مقیاس ریشتر دهرم در استان فارس را لرزاند.
فارس آنلاین - شیراز - زمین لرزه 3.6 ریشتری حوالی افزر در استان فارس را لرزاند. به گزارش خبرنگار مهر ، این زلزله مقارن ساعت ٢٣ و ٤ دقیقه یکشنبه رخ داد.
زمین لرزه ٤.٥ ریشتری دهرم را ... زمین لرزه ای با قدرت ٤.٥ در مقیاس ریشتر دهرم در استان فارس ...
شیراز - زلزله ٤.٢ ریشتری حوالی بیرم در استان فارس را لرزاند.
زلزله ٥.١ ریشتری ساعت 6:03 امروز جمعه در عمق ٤ کیلومتری استان فارس، ٣٣ کیلومتری افزرو، ٣٥ ...
فارس آنلاین - شیراز - زمین لرزه 3.6 ریشتری حوالی افزر در استان فارس را لرزاند. به گزارش خبرنگار مهر ، این زلزله مقارن ساعت ٢٣ و ٤ دقیقه یکشنبه رخ داد.
زمین لرزه ای با قدرت ٤.٥ در مقیاس ریشتر دهرم در استان فارس را لرزاند. این زلزله مقارن ساعت ٢٠ ...
زلزله 5 ریشتری در استان فارس جامعه > شهری - ایسنا نوشت:زمین لرزه ای به بزرگی پنج ریشتر، فراشبند در استان فارس را لرزاند.
زمین لرزه ٤.٥ ریشتری دهرم ... زمین لرزه ای با قدرت ٤.٥ در مقیاس ریشتر دهرم در استان فارس را ...
زمین لرزه ٤.٥ ریشتری دهرم را ... زمین لرزه ای با قدرت ٤.٥ در مقیاس ریشتر دهرم در استان فارس را ...
زمین لرزه ای با قدرت ٤.٥ در مقیاس ریشتر دهرم در استان فارس را لرزاند.
پایگاه خبری مجلس مازندران مازندمجلس, زمین لرزه ٤.٥ ریشتری دهرم را لرزاند
شیراز - زمین لرزه ای با قدرت ٤.٥ در مقیاس ریشتر دهرم در استان فارس را لرزاند.
زمین لرزه ای با قدرت ٤.٥ در مقیاس ریشتر ... گزارش نهایی زلزله ۴.۵ ریشتری در استان فارس ...
اخبار اجتماعی و حوادث دیجی مجله: زمین لرزه ای با قدرت ۴.۵ در مقیاس ریشتر دهرم در استان فارس ...