جنگ شوروی در افغانستان به ۹ سال اشغال و درگیری اتحاد جماهیر شوروی در آن کشور به جهت پشتیبانی از دولت کمونیست جمهوری دموکراتیک افغانستان در مقابل نیروهای مجاهدین افغان و داوطلبان خارجی عرب اطلاق می‌شود.
به این ترتیب ، یکی از مشاورین اسبق شوروی در افغانستان پروفیسور سرگی نیبریچین ، که ورود نیروهای شوروی در ماه دسمبر سال را 1979 اشتباه خواند ، با نظر جنرال لیانید شیرشنیوف مواقه نکرد.
به باور تحلیلگران، اردوی افغانستان در زمان حضور نیروهای شوروی به مراتب مجهزتر از نیروهای نظامی کنونی بودند؛ اما در مقایسه، نیروهای امنیتی کنونی آموزش بهتری دیده اند و حمایت جهانی را با خود دارند.
مسئول فرهنگی روسیه در کابل به اسپوتنیک گفت: برای پیوندهای پایدار سیاسی و اقتصادی و تحکیم ...
به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpapaer)، تهاجم و اخراج قوت های متعدد در طول ...
دولت افغانستان معاهده‌ای محرمانه در دسامبر 1978 (قوس 1357) به امضا رسانده بود که به موجب آن می‌توانست از قوای شوروی تقاضای کمک نظامی داشته باشد.
سی و پنج سال پیش در چنین روزی (ششم جدی) قشون سرخ شوروی تجاوز نظامی به افغانستان را آغاز کرد.
دولت افغانستان معاهده‌ای محرمانه در دسامبر 1978 (قوس 1357) به امضا رسانده بود که به موجب آن می‌توانست از قوای شوروی تقاضای کمک نظامی داشته باشد.
وزیر ارشاد، حج و اوقاف افغانستان گفت: از کشورهای اسلامی انتظار داریم که به تروریست ها اجازه ...
شوروی حضور نظامی خود را رسما در بیست و چهارم دسامبر سال 1979 آغاز و از چندین جهت به افغانستان حمله کرد و جنگی که آن به "ویتنام شوروی" مشهور است آغاز شد.
ششم جدی برابر با سالروز ورود ارتش شوروی سابق به افغانستان به باور آگاهان حضور نظامی ...
افغانستان دوران انقلاب پیروز شده ثور با تمام مفکوره دیوانه وار « اعمارنمودن سوسیالیزم در ظرف پنج سال» برای مسکو، به گفته استعاری، « به دانه زیر جلد» و برای ملت شوروی به گودال سیاه مبدل گشت که در ان همه روزه میلیون ها روبل ان زمان ناپدید میشدند.
روز ششم جدی برابر به 27 نوامبر، سالروز هجوم نیروهای ارتش سرخ شوروی بر افغانستان است. در این ...
جنگ شوروی در افغانستان (۱۹٧۹-۱۹٨۹ م)، به ۹ سال اشغال و درگیری اتحاد جماهیر شوروی در آن کشور ...
امروز ششم جدی مصادف است با بيست و پنجمين سالروز ورود نيروهای ارتش سرخ به افغانستان است.
... در مورد لشکر کشی شوروی به افغانستان می ... شوروی حکایت ورود خود به افغانستان را به ...
افغانستان: قشون سرخ شوروی سابق در ششم جدی سال 1358 هجری شمسی به افغانستان تجاوز نمودند و صبح ...