... از وصول جرایم راهنمایی و ... سهم شهرداری تهران از محل ... دیوان محاسبات و ...
ورود دیوان محاسبات برای وصول سهم شهرداری تهران از محل جرایم راهنمایی و رانندگی .
ورود دیوان محاسبات برای وصول سهم شهرداری تهران از محل جرایم راهنمایی و رانندگی .
... از رود دیوان محاسبات برای وصول سهم شهرداری تهران از محل جرایم راهنمایی و رانندگی ...
60 درصد سهم شهرداری از محل ... راهنمایی و رانندگی وصول و ... اصلاح و برای ورود ...
نتایج جستجو برای: راهنمایی ... راهنمايي و رانندگی تهران ... یکی از ابزار پلیس برای ...
ممانعت دیوان عدالت اداری از ... شهر و شهرداری تهران مصوبه ... راهنمایی و رانندگی ناجا ...
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بیش از 10 میلیارد تومان از ابتدای سال 90 تا پایان شهریور 92 مالیات وصول نشده داریم که با پیگیری‌های دیوان محاسبات این میزان مالیات وصول شده و به خزانه نیز واریز شده است.
رییس دیوان محاسبات از رسیدگی این دیوان به پرونده برداشت‌های غیرقانونی دولت دهم برای ...
... یافته و سهم شهرداری‌ها از ... به جرایم راهنمایی و رانندگی ... و رئیس دیوان محاسبات ...
رییس دیوان محاسبات از رسیدگی این دیوان به پرونده برداشت‌های غیرقانونی دولت دهم برای ...
... تجربیات شهرداری تهران و ... ورود دیوان محاسبات برای واریز سهم شهرداری از جرایم رانندگی.
شهردار تهران گفت: مجموع مطالبات شهرداری تهران بر اساس آنچه که قانون معین کرده 14 هزار و 153 میلیارد تومان بوده که تاکنون پرداخت نشده است.
... رییس دیوان محاسبات از ... است که سهم تولید و سلامت ... جدید شهرداری تهران برای ...
شهردار تهران گفت: ... دیوان محاسبات تخلف ... تذکر معنادار تاجگردون به نظام مهندسی و شهرداری ...
... های راهنمایی و رانندگی ... و شهرداری‌ها قبل از ... سازی و دیوان محاسبات ...
آموزش راهنمایی و رانندگی به ... محل برای آموزش‌ها و دیگر ... که از طرف دیوان محاسبات کشور ...
... مدیریت راهنمایی و رانندگی و ... شهرداری تهران از محل ... باید دیوان محاسبات ...
... وصول درآمد حراج و محل ... و بودجه و دیوان‌محاسبات ... از جرایم رانندگی در ...
اعلام آمادگی شهرداری تهران برای ... برای راهنمایی و رانندگی ... از طریق دیوان محاسبات ...
... ربط و دیوان محاسبات ... و شهرداری‌ها برای ... راهنمایی و رانندگی از ...
عصر ساختمان- شهردار تهران با بیان اینکه تا کنون حدود 30 هزار و 500 میلیارد تومان از بدهی‌های ...
... شود برای شهردار تهران و ... و شهرداری‌ها از محل ... و وصول طلب شهرداری ...
اینکه ما یک مرتبه تصمیم می گیریم تا طرح زوج و فرد را از ... ورود خودرو به شهر تهران ... برای تک ...