واژه پیدا نشد! از درستی املای واژهٔ نوشته‌شده مطمئن شوید. شکل سادهٔ لغت را بدون نوشتن وندها و ضمایر متصل بنویسید.
واژه پیدا نشد! از درستی املای واژهٔ نوشته‌شده مطمئن شوید. شکل سادهٔ لغت را بدون نوشتن وندها و ضمایر متصل بنویسید.
واژه معنی; ثقیل : ثقیل . [ ث َ ] (اِخ ) نام پسر یکی از سلاطین روم :ابر میسره پور قیصر ثقیل ابر میمنه قیصر و کوس و پیل . فردوسی (لغت نامه ٔ شاهنامه ٔ ولف ص 725).... نیم ثقیل : نیم ثقیل .
معنی ثقیل, heavy, indigestible ... دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
ترجمه و تعریف "crane", انگلیسی-فارسی واژه نامه ... جر ثقیل { noun } A machine that lifts and ...
در زبان نوشتاری می توان کمی بیش تر حساس بود و از واژه های بیشتر پارسی به جای واژه ... ثقیل ...
واژه سفسطه از یک ریشه ثقیل گرفته شده و البته خیلی جالب بود... من بر این باورم که اگه همین سفسطه چینان نباشند، هرگز کسانی مثل افلاطون و سقراط شناخته نمیشدن و زیبایی …
ترجمه و تعریف "crane", انگلیسی-فارسی واژه نامه ... جر ثقیل { noun } A machine that lifts and ...
پیشنهاد شما درباره معنی ثقیل واژه. نام ...
ثقیل از ماده ثقل است که ثقل همان سنگینی است. معمولا لغات در ابتدا برای امور مادی وضع می شود. جسمی را می گوییم سنگین است.
سنگین، ثقیل. پربها. بسیار، بی شمار. سنگینی، سنگینی غم. ناگوار، ناپسند. طاقت فرسا، مشکل. عظیم، بزرگ. مؤثر، کا; ریشه [ویرایش] منابع [ویرایش] فرهنگ لغت معین; شدن (~. شُ دَ) مصدر لازم [ویرایش] سنگین شدن، وزین شدن.
واژه سفسطه (Sophisme) ارتباط ریشه ای با سوفسطائی (Sophistēs) دارد که خود از ریشه سوفوس (Sophos) مشتق شده است که در زبان یونانی به معنی خرد، دانایی و فرزانگی است.
واژه ثریا عربی نیست و درست آن سریا است سریا یا سوریا نام خدای خورشید هندوان است. اما آنرا در زبان فارسی و عربی به مفهوم یک ستاره مشخص گرفته اند.
تصاویر منتخب کلمات و لغات فارسی ثقیل,درباره ثقیل,تولید ثقیل,رنگ ثقیل,انواع ثقیل ... واژه ...
با تغییر واژه موافقم--Taranet ‏۲ ... سامانه‌بان به نظرم یک‌کمی تلفظ طولانی دارد و واژه‌ای ثقیل ...
واژه ها در تفهیم بسیاری از موضاعات تخصصی نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. در این مطلب قصد داریم شما را با مهمترین واژه های کاربردی در تولید علائم ایمنی آشنا نماییم.
کلمات مترادف و متضاد: کلمات مترادف، کلماتی هستند که از نظر معنی با یکدیگرمعادلند. این کلمات ...
چندی پیش پژوهشکدۀ مطالعات واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب ... (به جای واژه ی ثقیل ...
معنی heft, سنگین، ثقیل، بخش عمده، بلند کردن
معادل های جدید فرهنگستان برای کلمات خارجی: دندان آبی ات پیدا نیست! Computer ...
واژه یاب. آدرس ... ضعف ویراستاری فنی ترجمه/ثقیل نویسی هنر نیست