... است هنرمندانی که دلشان در ... که دلشان در گرو انقلاب ... است راه شهدا را ادامه می ...
هنرمندانی که دلشان در گرو انقلاب است راه شهدا را ادامه می ... کولاک، شرق امریکا را در وضعیت ...
... در حال آماده شدن است که ... که دلشان در گرو انقلاب است راه شهدا را ادامه می‌دهند ...
هنرمندانی که دلشان در گرو انقلاب است راه شهدا را ادامه می‌دهند . علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد ...
هنرمندانی که دلشان در گرو انقلاب است راه شهدا را ادامه می‌دهند . علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد ...
هنرمندانی که دلشان در گرو انقلاب است راه شهدا را ادامه می ... کولاک، شرق امریکا را در وضعیت ...
... است که توانستند ... که دلشان در گرو انقلاب است و قلب شان برای این سرزمین می تپد همین راه ...
بسیارند هنرمندانی که در این راه ... خود را می گذاریم طبیعی است که ... ما را رنج می دهند و ...
حزب مردمی نیروهای انقلاب اسلامی می تواند در ... های شهدا ... انقلاب است
... قبل از انقلاب که در ... برائت می دهند و در ... گناهی است که انسان را ابزار می ...
و از خودگذشتگی ها، در معرکه از خود نشان می دهند، راهی است که ... است که راه را ... هنرمندانی که ...
عکس شهدا را می ... تكامل خود را در جبهه مي ديد .مسير مسؤوليت ... آنها شركت داشت عبارت است ...
"انگیزش درونی هنرمندانی که در ... مرگ است که خودش را نشان می ... و راه شهید ادامه می ...
... انقلابی که دل در گرو انقلاب اسلامی ... که دل شهدا را ... خود را ادامه میدهد؛ راه خدا را ...
... عجین با انقلاب است به عنوان ... و هنرمندانی که در ازای بی ... راه زینب(س) را ادامه دهند ...
... هاشمی را رهبر انقلاب می ... دانش است که تحقق آن در گرو ... مردم در صحنه است. وی ادامه ...
... ترجیح می‎دهند و این افراد در ... است که هر جا در هر ... ساختش را ادامه دهد و ...
... هنرمندان نیز راه را در این میان حضور ... هنرمندانی که در این جمع حضور ... در گرو افزایش وام ...
... جواب ترامپ را می دهند همه با هم ... هرکاری که دلشان ... در گرو ضد انقلاب دارند اما ...
... به یاد تمامی هنرمندانی که در میان ما ... که رهبر انقلاب را ... در راه است. ایده ...
هنرمندانی که در ایران ... فرد برای موتورسیکلت‌ها هم می‌آید ; موج جدید برف و باران در راه ...
حزب مردمی نیروهای انقلاب ... انقلاب است نگاهی به اهمیت تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب در ...
... بهمن سال 57 است و با ... تهران رقم می خورد عکس/رهبر انقلاب در فردو عکس/ رهبر انقلاب در ...