قرارداد ساخت کارخانه ان جی ال پتروشیمی امیر کبیر با وزارت نفت منعقد شد