در حساس ترین دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال، نفت آبادان با نتیجه 86 بر 80 شهرداری اراک را ...
ارزش ندارد که آدمی برای مبارزه کردن با کوته فکران خود را آزرده سازد؛ زیرا پیروزی بر آنها هیچ ...