عصرانه با صدای پارسینه (۱۳۹۵/۱۰/۲۰) فیلم/پیام تسلیت آیت‌الله نوری همدانی به مناسبت درگذشت ...
جنگندگان; حزب بعث عراق القاعده در عراق جیش المهدی: ارتش آمریکا بریتانیا کردستان عراق
مدل شایستگی به مجموعه‌ای از ‌‌شایستگی‌ها که با هم در یک محیط کار خاص تعریف ‌‌می‌شود تا ...
مریم رضایی عاملی، نویسنده کتاب «سفر دانه به گل» در سایت تاریخ ایرانی نوشت: حضور زن در دربار ...
کشف «تجهیزات خاص رایانه‌ای و تصویربرداری» در تهران ; سناریوی اتاق فکر‌های امنیتی برای ...
عصرانه با صدای پارسینه (۱۳۹۵/۱۰/۲۰) فیلم/پیام تسلیت آیت‌الله نوری همدانی به مناسبت درگذشت ...
جنگندگان; حزب بعث عراق القاعده در عراق جیش المهدی: ارتش آمریکا بریتانیا کردستان عراق
مدل شایستگی به مجموعه‌ای از ‌‌شایستگی‌ها که با هم در یک محیط کار خاص تعریف ‌‌می‌شود تا ...
مریم رضایی عاملی، نویسنده کتاب «سفر دانه به گل» در سایت تاریخ ایرانی نوشت: حضور زن در دربار ...
کشف «تجهیزات خاص رایانه‌ای و تصویربرداری» در تهران ; سناریوی اتاق فکر‌های امنیتی برای ...