در این خصوص با دکتر اسماعیلی به گفت وگو نشستیم.وی عضو هیئت علمی دانشکده روان شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران درباره اهمیت نقش خانواده می گوید: ازدواج مقدمه تشکیل خانواده …
بدون تردید زن دارای نقش اساسی در خانواده می باشد. زن در محیط خانواده دومین عرصه ی رشد و ...
نقش زن مومن در خانواده ... جامعه و نقش برجسته او در شکل گیری خانواده ای سالم و نمونه ...
میزان زن‌آزاری در خانواده‌های ایرانی ۲۸ درصد ... نقش والدین در شکل‌گیری هویت جنسی ...
خانواده کانون اصلی در چگونگی توزیع و نحوه ی اعمال قدرت در شکل گیری و رشد شخصیت افراد، اجتماعی شدن فرزندان، عزت نفس، انسجام و حتی احساس رضایت و رضایتمندی زناشویی تاثیر می گذارد (سابین، 1995 به نقل از عادل نژاد، 1393: 2).
د ربا ره نظام خانواده و شکل گیری و ... خانواده (زن و شوهر) در ... برای نقش خانواده در ...
... رسانه ها در پیدایش و شکل گیری آن ها ... نقش خانواده و رسانه در ... نقش زن ، چندان ...
بدون تردید زن دارای نقش اساسی در خانواده می باشد. زن در محیط خانواده دومین عرصه ی رشد و ...
اگر در جایی وجود نوعی تفاهم و همکاری میان زن و مرد وجود داشت، این موضوع به مثابه زن ذلیل بودن مرد خانواده قلمداد می شد. در زمینه نقش های اجتماعی بیشتر شغل های مهم و اساسی برعهده مردان بود و زنان اغلب در مشاغلی مثل منشی گری و پرستاری، ایفای نقش می کردند.
خانواده کانون اصلی در چگونگی توزیع و نحوه ی اعمال قدرت در شکل گیری و رشد شخصیت افراد، اجتماعی شدن فرزندان، عزت نفس، انسجام و حتی احساس رضایت و رضایتمندی زناشویی تاثیر می گذارد (سابین، 1995 به نقل از عادل نژاد، 1393: 2).
... رسانه ها در پیدایش و شکل گیری آن ها ... نقش خانواده و رسانه در ... نقش زن ، چندان ...
خانواده کانونی است که در شکل گیری این ویژگیها میتواند نقش حیاتی ایفا کند. در جوامع سنتی که مردان نقش نان آوری و زنان نقش خانه داری وتربیت فرزندان را بر عهده داشتند انتقال ایده کسب وکار بیشتر از طرف مرد صورت میگرفت.
نقش خانواده ها در پیشگیری از ... هسته و نهاد مؤثر در شکل‌گیری شخصیت کودکان ... زن خوزستانی ...
مشاوره خانواده - خانواده و نقش آن در شکل گیری شخصیت - مشاوره ی خانواده - نوجوانان و جوانان عزیز
... والدین نقش مهمی‌ در شکل‌گیری هویت ... زیبای زن بودن را ... در چنین خانواده‌ای ...
در این شیوه در جلسه‌های مشترک بین زن و شوهر به ‌منظور بهبود روابط آن ‌ها با همکاری مشاوران و کارشناسان، تلاش برای سازش مشکلات آن‌ ها انجام می‌شود که موجب افزایش شناخت زوج‌ها از یکدیگر و روابط زناشویی می گردد.
بنابراین علاوه بر تأمین سلامت زیستی او، در شکل‌گیری سلامت ... ؛ نقش زن و خانواده در جامعه و ...