قیمت نفت اوپک با اینکه روز گذشته 41 سنت افزایش یافت اما قیمت 22.89 دلار ... 22 دلاری شد. نفت اوپک ...
قیمت نفت اوپک در ادامه روند کاهشی خود 89 سنت کاهش یافت و بشکه‌ای 30.74 دلار فروخته شد که از ...
قیمت نفت اوپک با اینکه دیروز 41 سنت افزایش یافت اما 22 دلار و 89 ... نفت اوپک ۲۲ دلاری شد قیمت ...
... در هر بشکه فروخته شد. قیمت نفت اوپک در روز چهارشنبه ... به روز سه شنبه 22.48 دلار ...
... بیش از 34.22 دلار ... ای 30.74 دلار فروخته شد که از ... نفت اوپک در ادامه ...
نفت اوپک 39 دلاری شد. ... با 30 دیماه 94 باز می‌گردد که 22.48 دلار در هر بشکه فروخته شد که کمترین ...
قیمت نفت اوپک در ادامه روند کاهشی خود 89 سنت کاهش یافت و بشکه‌ای 30.74 دلار فروخته شد که از ...
به این ترتیب قیمت نفت اوپک به مرز 54 دلار ... نفت اوپک در روز دوشنبه 22 ... 98 دلار فروخته شد. ...
... نفت اوپک به مرز 54 دلار ... نفت اوپک در روز دوشنبه 22 آذرماه برابر با 12 ماه دسامبر 2016 میلادی شد ...
به این ترتیب قیمت نفت اوپک به مرز 54 دلار ... نفت اوپک در روز دوشنبه 22 ... 98 دلار فروخته شد. ...
... نفت اوپک به مرز 54 دلار ... نفت اوپک در روز دوشنبه 22 آذرماه برابر با 12 ماه دسامبر 2016 میلادی شد ...
قیمت نفت اوپک به ... فروخته شد. متوسط قیمت نفت اوپک در هفته ... گردد که 22.48 دلار در هر ...
نفت خام - اوپک (Crude Oil ... میلگرد 22 ... هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران/ قیمت نفت سنگین ایران ۵۲ دلار ...
... نفت اوپک,صادرکننده نفت اوپک,تولید ... نفت اوپک ۷۵ دلار شد مجموعه: اخبار اقتصادی و ...
نفت اوپک ۳۵ دلاری شد ... با 30 دیماه بازمی‌گردد که 22.48 دلار در هر بشکه فروخته شد که ...
اخبار اقتصادی » انرژی » نفت اوپک 39 دلاری شد/ نفت ... که 22.48 دلار در ... نفت اوپک به 38 دلار ...
... ای 53.24 دلار فروخته شد، 3 روز ... نفت اوپک ... برای نفت اوپک در روز دوشنبه 22 ...
... در هر بشکه فروخته شد. قیمت نفت اوپک در روز چهارشنبه ... به روز سه شنبه 22.48 دلار ...
هر بشکه سبد نفتی اوپک با افزایش 77 سنتی به بشکه‌ای 52.91 دلار ... هر بشکه سبد نفتی اوپک با ...
... آخرین قیمت سبد نفتی اوپک با 26 سنت افزایش ... آن، بشکه‌ای 52.25 دلار فروخته شد. ... نفت; هسته ای ...
این توافق نیز سبب ثبت رکورد جدیدی برای نفت اوپک در روز دوشنبه 22 ... 50.98 دلار فروخته شد. ...
... سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، در ... شد. سبد نفتی اوپک ... با 22.48 دلار و ...
آخرین قیمت سبد نفتی اوپک با 26 سنت افزایش نسبت به ... قبل از آن، بشکه‌ای 52.25 دلار فروخته شد.