یک فعال اصلاح‌طلب با بیان "نباید جایگاه شورای نگهبان را تضعیف کنیم و زیر سؤال ببریم" گفت: افراد رد صلاحیت‌ شده‌ قانونی اعتراض خود را پیگیری کنند.
محمدرضا عارف:/شورای نگهبان نباید قانون مورد تایید خود را تغییر دهد/پرونده رد صلاحیت های ...
... روز" از اعتراض شان گفته ... با شورای نگهبان را دارد ... می کنند رد صلاحیت شده ...
نباید جایگاه شورای نگهبان را تضعیف کنیم/ رد صلاحیت‌‌شده‌ها قانونی اعتراض‌‌شان را پیگیری ...
نباید جایگاه شورای نگهبان را تضعیف کنیم/ رد صلاحیت‌‌شده‌ها قانونی ... شورای نگهبان را ...
... اساس آن صلاحیت ها را ... شورای‌ نگهبان نباید صرفا ... موضوع اعتراض می کنند و از ...
... تائید صلاحیت را از دست ... مراحل قانونی طی شده باید ... جایگاه شورای نگهبان در ...
... شورای نگهبان نباید ... خواسته ها عبور کنیم به ... دینی را رد کرد شورای نگهبان باز ...
نباید جایگاه شورای نگهبان را تضعیف کنیم/ رد صلاحیت‌‌شده‌ها قانونی اعتراض‌‌شان را پیگیری ...
نباید جایگاه شورای نگهبان را تضعیف کنیم/ رد صلاحیت‌‌شده‌ها قانونی اعتراض‌‌شان را پیگیری ...
... شده‌ها قانونی اعتراض‌‌شان ... جایگاه شورای نگهبان را ... رد صلاحیت‌ شده‌ قانونی ...
... شکایات رد صلاحیت شده‌ها و ... های نظارت اعتراض کنند. ... بتوانند شورای نگهبان را ...
خانه » تیتر یک » شورای‌نگهبان اگر قانونی را ... شورای‌نگهبان اگر قانونی را ... شده است را ...
نباید جایگاه شورای نگهبان را تضعیف کنیم/ رد صلاحیت‌‌شده‌ها قانونی اعتراض‌‌شان را ...
نباید جایگاه شورای نگهبان را تضعیف کنیم/ رد صلاحیت‌‌شده‌ها قانونی اعتراض‌‌شان را ...
نباید جایگاه شورای نگهبان را تضعیف کنیم/ رد صلاحیت‌‌شده‌ها قانونی اعتراض‌‌شان را پیگیری ...
نباید جایگاه شورای نگهبان را تضعیف کنیم/ رد صلاحیت‌‌شده‌ها قانونی اعتراض‌‌شان را ...
... حریم فقهی و قانونی شورا نباید ... جایگاه شورای نگهبان را ... و شورای نگهبان آن را رد ...
... تصمیم شورای نگهبان را پیگیری ... استفاده از جایگاه قانونی خود به ... از رد صلاحیت شده ها ...
نباید جایگاه شورای نگهبان را تضعیف کنیم/ رد صلاحیت‌‌شده‌ها قانونی اعتراض‌‌شان را پیگیری ...