امواج پی‌ (به انگلیسی: P-waves) یا امواج اولیه (به انگلیسی: Primary waves) یا امواج فشاری (به انگلیسی ...
موج ایستا یا ... برهم‌نهی دو موج با بسامد و دامنه یکسان به تشکیل موج ایستاده یا امواج ایستا ...
وقتی که صحبت از موج به ... عکس دوره تناوب را بسامد یا ... تقسیم بندی کلی موج امواج ...
تعریف موج و امواج ... امواج صوتی ممکن است یک بعدی، دو بعدی و یا سه بعدی تولید و انتشار یابند.
معنی موج : به هر آشفتگی در محیط که در فضا یا فضازمان منتشر می‌شود و اغلب حامل انرژی است موج ...
بنابراین یک تک موج یا ... بهترین پارامتر قابل قبول در مورد این امواج ارتفاع موج است که به ...
در اینجا می خواهم تنها به یک موج احتمالی اشاره کنم. به نظر، همان تلاش ناکام ايشان در حل تقابل ...
صوت و دامنه، امواج. کار، انرژی و ... موج های رادیویی و میدان های ...
همان‌طور که ملاحظه کردیم جنبشی و اصلاحی بودن موج به صعودی یا ... موج بزرگ‌تر به امواج ...
به عقیده ریاضیدانان ساده‌ترین یا اساسی‌ترین موج، امواج ... (در این شرایط موج یا cw ...
فرکانس امواج در اندازه‌گیری فرکانس صدا، امواج الکترومغناطیسی (مانند امواج رادیویی یا نور ...
در اینجا می خواهم تنها به یک موج احتمالی اشاره کنم. به نظر، همان تلاش ناکام ايشان در حل تقابل ...
به عقیده ریاضیدانان ساده‌ترین یا اساسی‌ترین موج، امواج ... (در این شرایط موج یا cw ...
امواج طولی یا موج p. امواج طولی ، امواجی هستند که سرعت آنها از سایر امواج بیشتر است و ...
صوت و دامنه، امواج. کار، انرژی و ... موج های رادیویی و میدان های ...
همان‌طور که ملاحظه کردیم جنبشی و اصلاحی بودن موج به صعودی یا ... موج بزرگ‌تر به امواج ...
در این آزمایش یانگ نشان داد که نور مانند امواج آب و تمامی امواج دیگر ... نور موج است یا ...
فوتون، موج یا ... این رفتار نشانگر این است که در امواج نورانی، انرژی نه یک جریان پیوسته ...
تششعات الکترومغناطیسی در قالب امواج یا ذرات و در طول موج ها و فرکانس ... امواج رادیویی موج ...
اما تا حالا موج مربعی دیده بودید؟ یا اصلا فکر می ... این موج ها به اندازه ی امواج معمولی دریا ...
به فاصله بین دو قله متوالی موج (یا بین هر دو ... معمولا طول موج اين امواج بين 1mmتا 1m و يا ...
در منزل یا خودروی خود ... am دستگاهی است كه با تلفیق و سوار كردن سیگنالهای صوتی بر روی امواج ...
فرکانس موج معمولاً با تعداد چرخه های موج در ثانیه یا hertz ... امواج مایکرویو یا ریزموج ها در ...
موج حاصل از تغیر ... در صفحه فضا زمان ایجاد انهم در ابتدای عالم و این چین خوردگی ها یا امواج ...