امواج پی‌ (به انگلیسی: P-waves) یا امواج اولیه (به انگلیسی: Primary waves) یا امواج فشاری (به انگلیسی ...
موج‌بَر یا هادی ... هادی‌های موج، امواج را محدود می‌سازند تا در در یک بعد انتشار یابند.
امواج طولی یا موج p. ... به همین خاطر به این موج ، موج s یا موج ثانویه نیز گفته می‌شود.
تعریف موج و امواج ... امواج صوتی ممکن است یک بعدی، دو بعدی و یا سه بعدی تولید و انتشار یابند.
موج صوتی چیست؟ امواج صوتی ، امواج ... آوا یا صوت از ارتعاش مولکولهای هوا حاصل می‌شود.
انواع موج. 1-امواج مکانیکی: ... موج عرضی در طناب یا فنر با قله ها و دره های ایجاد شده قابل تشخیص ...
وقتی که صحبت از موج به ... عکس دوره تناوب را بسامد یا ... تقسیم بندی کلی موج امواج ...
امواج تلفن همراه می‌توانند ... بارداری در مناطق کم موج شهری بوده و یا از لباسهای محافظ ...
اگر بتوانید به موج گرانشی که به سمت شما می‌آید، نگاه ... عالم و این چین خوردگی ها یا امواج ...
معنی موج : به هر آشفتگی در محیط که در فضا یا فضازمان منتشر می‌شود و اغلب حامل انرژی است موج ...
موج صوتی چیست؟ امواج صوتی ، امواج ... آوا یا صوت از ارتعاش مولکولهای هوا حاصل می‌شود.
انرژی امواج دریا و ... مد و جریانهای همیشگی سطحی یا زیر آبی، ناشی از اختلاف ... ای موج , انرژی را ...
توصیه های بهداشت امواج جهت ... منبا مولد موج و پرتو قوی ... ها و یا امواج تولید ...
وقتی که صحبت از موج به ... عکس دوره تناوب را بسامد یا ... تقسیم بندی کلی موج امواج ...
وقتی که صحبت از موج به میان می آید. بلافاصله به یاد امواج خروشان دریا می افتیم که به طرف ساحل ...
آیا میدانید از بین امواج تلویزیون ... و گاهی موج‌های بلند یا ماکروویو؛ که در ...
معنی موج : به هر آشفتگی در محیط که در فضا یا فضازمان منتشر می‌شود و اغلب حامل انرژی است موج ...
اگر بتوانید به موج گرانشی که به سمت شما می‌آید، نگاه ... عالم و این چین خوردگی ها یا امواج ...
برهم‌نهی دو موج با بسامد و دامنه یکسان به تشکیل موج ایستاده یا امواج ایستا می‌انجامد.
موج یعنی انرژی گسترده شده با فرکانس و طول موج، یا به ... بحث اصلی این مقاله امواج رادیویی یا ...
در حرکت یا گسیل موج ... فلزات مذاب را روي هم مي ريزيم و آنها را در مسير امواج با طول موج ...
مجله بویر نیوز- همیشه سؤال‌های متعددی در مورد امواج ... گاهی موج‌های بلند یا ...
کدام خطرناکتر هستند؟ امواج تلویزیون، موبایل یا ماکروویو سلامت نیوز: پدر پزشکی جامعه نگر ...
نور، موج یا ... در این آزمایش یانگ نشان داد که نور مانند امواج آب و تمامی امواج دیگر تداخل می ...