هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور بند هفتم بخشنامه معاونت سرمایه ...
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، بند هفتم بخشنامه معاونت ...
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور بند هفتم بخشنامه معاونت سرمایه ...
۰۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۲:۴۸ مصوبه معاونت سرمایه انسانی دولت یازدهم ابطال شد ۲۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۳
ابطال مصوبه بکارگیری ... هفتم بخشنامه معاونت سرمایه انسانی دولت یازدهم ... ایجاد شد .
... در دولت یازدهم ... و سرمایه‌ انسانی رئیس ... یادآور شد. این مصوبه دولت، ماده ...
طرح مهرآفرین,حذف طرح مهرآفرین,علت حذف طرح مهرآفرین,طرح استخدام مهرآفرین, لغو مصوبه طرح ...
ابطال مصوبه بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی
طرح مهرآفرین,حذف طرح مهرآفرین,علت حذف طرح مهرآفرین,طرح استخدام مهرآفرین, لغو مصوبه طرح ...
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور گفت ...
... و سرمایه‌ انسانی ... ارائه شد و دولت قبلی ... توسط دولت یازدهم، معاونت توسعه ...
هنوز از یادها نرفته است، دستور برای ابطال مصوبه ... و سرمایه انسانی ... دولت و مجلس شد و ...
زنگنه درباره نقطه ضعف وزیر نفت دولت یازدهم ... فارس ابطال شد. ... و سرمایه انسانی ...
تراز: معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور ...
... و سرمایه‌ انسانی ... ارائه شد و دولت قبلی ... توسط دولت یازدهم، معاونت توسعه ...
درپی لغو مصوبه استخدامی مهرآفرین توسط دولت یازدهم، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ...
گفتنی است، موضوع شکایت ابطال "تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده 169 قانون ...
اولین بخشنامه دولت یازدهم: توقف طرح مهرآفرین و تعلیق استخدام های بی حساب و کتاب
درمورد حق التدریس انسانی در ابتدایی ... مصوبه معاونت سرمایه انسانی دولت یازدهم ابطال شد.
ابطال آرا پنجشنبه یازدهم ... مدیریت و سرمایه انسانی ... از اجرای مصوبه دولت ...
... مدیریت و سرمایه‌ انسانی ... را به دولت یادآور شد. این مصوبه دولت ... دولت یازدهم.