هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور بند هفتم بخشنامه معاونت سرمایه ...
... بخشنامه معاونت سرمایه انسانی ... مصوبه معاونت سرمایه انسانی دولت یازدهم ابطال شد.
... معاونت سرمایه انسانی دولت یازدهم مبنی بر بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات ...
۰۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۲:۴۸ مصوبه معاونت سرمایه انسانی دولت یازدهم ابطال شد ۲۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۳
ابطال مصوبه بکارگیری ... معاونت سرمایه انسانی دولت یازدهم ... تشخیص و ابطال شد : ...
... و سرمایه‌ انسانی ... ارائه شد و دولت قبلی ... توسط دولت یازدهم، معاونت توسعه ...
... مدیریت و سرمایه‌ انسانی ... ارائه شد و دولت قبلی ... توسط دولت یازدهم، معاونت توسعه ...
هنوز از یادها نرفته است، دستور برای ابطال مصوبه ... و سرمایه انسانی ... دولت و مجلس شد و ...
... و سرمایه‌ انسانی ... و طرح دولت کنونی افزود: مصوبه‌ای ... دولت یازدهم، معاونت ...
درپی لغو مصوبه استخدامی مهرآفرین توسط دولت یازدهم، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ...
درپی لغو مصوبه استخدامی مهرآفرین توسط دولت یازدهم، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ...
معاونت سرمایه انسانی ... ابتدای دولت یازدهم 12 ... عملی می‌شد، تعداد کارکنان دولت به ...
... و سرمایه‌ انسانی ... ارائه شد و دولت قبلی ... توسط دولت یازدهم، معاونت توسعه ...
... و سرمایه‌ انسانی ... در دولت مطرح شد ... توسط دولت یازدهم، معاونت توسعه ...
... در دولت یازدهم ... و سرمایه‌ انسانی رئیس ... یادآور شد. این مصوبه دولت، ماده ...
با موافقت هیئت دولت، معاونت ... ابطال مصوبه دولت یازدهم ... و سرمایه انسانی ...
... و سرمایه‌ انسانی ... شد/ دولت یازدهم تمام شد ... توسط دولت یازدهم، معاونت ...
... معاون سرمایه انسانی دولت ... را مصوبه دولت یازدهم ... داده شد. كدام مصوبه دولت ...
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یک کشاورز، مصوبه هیئت دولت که «موافقت با امهال ...
وزارت خانه ها و معاونت ... فناوری رییس جمهور منصوب شد. ... در دولت یازدهم و راه هموار ...
ابطال آرا پنجشنبه یازدهم ... مدیریت و سرمایه انسانی ... از اجرای مصوبه دولت ...
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ... دولت یازدهم اعلام شد ... معاونت منابع انسانی ...
... دولت یازدهم، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ... ۱۰ مصوبه دولت قبلی ملغی شد ...
با اعلام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ... دولت، در گزارش معاونت ... دولت یازدهم ...