مسجد جارچی مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، خیابان عبدالرزاق، خیابان حکیم، کوچه باغ قلندرها، بازار گلشن واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۱۶ با شمارهٔ ثبت ۲۹۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
امتداد بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع و سپس به بازار عریان منتهی می‌شود. در این بازار دکان‌هایی وجود دارد که از ۴۰۰ سال قبل تا امروز به عرضه تنها یک نوع کالا مبادرت نموده‌اند.
مسجد جارچی مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، خیابان عبدالرزاق، خیابان حکیم، کوچه باغ قلندرها، بازار گلشن واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۱۶ با شمارهٔ ثبت ۲۹۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
مسجد جامع اردکان در بازار شهر و در محله‌اى قديمى واقع شده و مربوط به قرن دهم است. مسجد از حيث کاشيکارى و گچبرى و تزئينات فاقد ويژگى است و فقط در بزرگ ورودى آن چوبکارى است.
بازار اصفهان یکی از ... مجموعه آثار تاریخی دیگری مانند مدرسه ملا عبدالله، مسجد جارچی باشی ...
مسجد جارچی مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، خیابان عبدالرزاق، خیابان حکیم، کوچه باغ ...
حمام تاریخی جارچی یکی حمام های قدیمی شهر اصفهان از ... و نزدیك مسجد جارچی واقع گردیده و ...
درباره حمام های تاریخی جارچی باشی : حمام تاریخی جارچی یکی حمام های قدیمی شهر اصفهان از دوران ...
مجموعه آثار تاریخی دیگری مانند مدرسه ملا عبدالله، مسجد جارچی باشی ... سر در مسجد اصفهان ...
مسجد جارچی مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، خیابان عبدالرزاق، خیابان حکیم، کوچه باغ قلندرها، بازار گلشن واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۱۶ با شمارهٔ ثبت ۲۹۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
کهن‌ترين بناى دورهٔ اسلامى، که تاکنون شالودهٔ ساسانى خود را حفظ کرده و ظاهراً از خرابى‌ها ...
حمام تاریخی جارچی یکی حمام های قدیمی شهر اصفهان از ... و نزدیك مسجد جارچی واقع گردیده و ...
Menu. صفحه اصلی; شهرها; جاذبه های گردشگری. جاذبه های تاریخی
دریچه ای رو به آسمان از صحن و گلدستۀ مسجد امام اصفهان. ... حمام تاریخی جارچی باشی-اصفهان.
مسجد جارچی معماری ... ۱۳۹۵-۰۳-۱۰ حمیدرضا غلامعلیان 3d max, 3DsMax, آب انبار مسجد ...
بنای تاریخی "جارچی‌باشی" اصفهان، روح ... این بنا در بازار بزرگ اصفهان و نزدیک مسجد جارچی واقع ...
هتل چهار ستاره خواجو واقع در قلب شهر زیبای تاریخی اصفهان و در ... نزدیك مسجد جارچی واقع ...