بخش دوازدهم : تعطیلات و مرخصی ها . 1- آیا کارگر می تواند با کارفرما برای انجام کار در روز جمعه ...
زنان کارگر، در جامعه ایران از تبعیض های چندگانه تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و قانونی رنج می ...
تعطیلات و مرخصی ها ... مقررات بارداری زنان هم ... طبق قانون کار هر مستخدم که کارگر نامیده می ...
مجتهدزاده در ادامه تصریح کرد: در جلسه دیروز هیئت دولت، کاهش کار زنان دارای فرزند زیر 7 سال از ...
مرخصی زایمان مادران حکایت یک بام و دوهواست به این معنا که یک گروه از زنان شاغل چنانچه صاحب ...
آدرس: تهران- خیابان آزادی - بین خیابان خوش وبهبودی - وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی
... کارفرما با تقاضای کارگر این امر الزاماً به معنی عدم استفاده کارگر از مرخصی مورد ...
در این کارگاه در صورت استفاده کارگر از مرخصی استحقاقی خود در یکی از روزهای کاری هفته ، مدت ...
مرخصی زنان کارگر یکی از قوانینی که توجه ویژه به حقوق مادران داشته است قانون کار جمهوری ...
بیکاری پنهان زنان ... کار به حال تعلیق در می آید و پس از مرخصی کارگر به کار سابق خود ...
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به اعلام جدیدترین اخبار درباره اجرای قانون افزایش مرخصی ...
*مرخصی بدون حقوق* به استناد ماده 49 قانون استخدام کشوری و ماده 26 قانون مقررات استخدامی ...
حدود سه سال از تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان زنان می‌گذرد اما به علت تأمین نشدن منابع آن ...
کمک بارداری و مرخصی زایمان مرتبط هستند و از ... ۱۳۶۹ زنان کارگر از ۹۰ روز مرخصی زایمان ...
کاهش امضای قرارداد موقت با تسهیل اخراج کارگر خاطی در ... اجتماعی در امور زنان و ...
برچسب ها: افزایش مرخصی زنان ... راه برای بازنشستگی زنان کارگر باز ...
حتی قبل از تصویب قانون مربوط به افزایش مرخصی زنان ... زمان بستن قرارداد کاری میان کارگر و ...
اما سایر مشمولین قانون تأمین اجتماعی و همسران بیمه شده مرد کارگر ... مرخصی زایمان زنان ...
اما سایر مشمولین قانون تأمین اجتماعی و همسران بیمه شده مرد کارگر ... مرخصی زایمان زنان ...
... تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و در صورت ... شرایط کار زنان
عنوان گفتگو: تعلق مرخصي استحقاقي در شرايط بودن در مرخصي استعلاجي. شروع کننده گفتگو
... افزایش مرخصی زایمان زنان کارگر، باعث ... مرخصی زایمان ... 3 ماه مرخصی زنان شاغل ...
مرخصی زنان کارگر یکی از قوانینی که توجه ویژه به حقوق مادران داشته است قانون کار جمهوری ...
دورکاری،استخدام در دستگاه های دولتی، بیمه زنان خانه دار و طرح های مختلفی که این سالها دولت ...