مرخصی زایمان مادران حکایت یک بام و دوهواست به این معنا که یک گروه از زنان شاغل چنانچه صاحب ...
زنان کارگر، در جامعه ایران از تبعیض های چندگانه تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و قانونی رنج می ...
... شد و همچنین مرخصی زایمان زنان باردار ... زنان کارمند و کارگر می شود و زنان خانه دار ...
تعطیلات و مرخصی ها ... مقررات بارداری زنان هم ... طبق قانون کار هر مستخدم که کارگر نامیده می ...
... افزایش مرخصی زایمان زنان کارگر، باعث ... مرخصی زایمان ... 3 ماه مرخصی زنان شاغل ...
مرخصی زنان کارگر یکی از قوانینی که توجه ویژه به حقوق مادران داشته است قانون کار جمهوری ...
کمک بارداری و مرخصی زایمان مرتبط هستند و از ... ۱۳۶۹ زنان کارگر از ۹۰ روز مرخصی زایمان ...
حدود سه سال از تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان زنان می‌گذرد اما به علت تأمین نشدن منابع آن ...
مقررات کار و بیمه زنان ... کار به حال تعلیق در می آید و پس از مرخصی کارگر به کار سابق خود ...
مرخصی 84 روزه برای زنان دارای "فرزندخوانده" مبلغ دیه سال آینده 210 میلیون تومان ...
... کارفرما با تقاضای کارگر این امر الزاماً به معنی عدم استفاده کارگر از مرخصی مورد ...
بدیهی است چنانچه کارگر از مرخصی خود استفاده نکرده باشد، مرخصی مزبور با اجرای قانون کار ...
اگر سوالی درباره نوع و میزان مرخصی، تداخل تعطیلات ... آیا کارگر می‌تواند با کارفرما ...
دوره مرخصی زایمان جزو ایام تعلیق از کار محسوب میشود و پس از مرخصی، کارگر زن ... شب کاری زنان: ...
حدود سه سال از تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان زنان می‌گذرد اما به علت تأمین نشدن منابع آن ...
در فاصله سال ۱۳۷۴ تاکنون مرخصی زایمان زنان بیمه شده ... غرامت سنگین بپردازه #کارگر_برده ...
افزود فراکسیون زنان بر موضوع افزایش ... مرخصی زایمان زنان به ٩ ماه اجرا نمی شود ماجرای...
مرخصی زنان کارگر یکی از قوانینی که توجه ویژه به حقوق مادران داشته است قانون کار جمهوری ...
اینطور که محمدحسن زدا به ایسنا گفته، برای اجرای قانون افزایش مرخصی زنان از ... و کارگر است ...
قانون کار جمهوری اسلامی ایران با ذکر مواردی نحوه گرفتن مرخصی را تشریح کرده است که این گزارش ...
سیدتقی نوربخش پیرامون اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6به 9‌ماه برای بیمه‌شدگان تأمین ...
مانده مرخصی ذخیره شده ... و یک تیم باشیم/ زنان باید در صحنه ... تیزر «کارگر ساده ...
بدیهی است چنانچه کارگر از مرخصی خود استفاده نکرده باشد، مرخصی مزبور با اجرای قانون کار ...
عنوان گفتگو: تعلق مرخصي استحقاقي در شرايط بودن در مرخصي استعلاجي. شروع کننده گفتگو