در ماده 76، مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً 90 روز قرار گرفته، که پس از پایان مرخصی، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت جزء سوابق خدمت وی محسوب، و حقوق ایام مرخصی طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.
تعطیلات و مرخصی ها ... برابر ماده 66 هر کارگر می تواند 9 روز از ... مقررات بارداری زنان هم ...
مرخصی کارگران قانون کار مرخصی مرخصی زنان کارفرما کارگر ...
کمک بارداری و مرخصی زایمان مرتبط هستند و از ... ۱۳۶۹ زنان کارگر از ۹۰ روز مرخصی زایمان ...
مرخصی شیردهی زنان شاغل : دستورالعمل ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد
درخبرهاآمده :زنان کارمند هنگام زایمان به طور عادلانه از فرصت 9 ماهه مرخصی استفاده خواهند کرد.این بسته تشویقی تنها شامل حال زنان کارمند و کارگر می شود و زنان …
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به اعلام جدیدترین اخبار درباره اجرای قانون افزایش مرخصی ...
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به اعلام جدیدترین اخبار درباره اجرای قانون افزایش مرخصی ...
کمک بارداری و مرخصی زایمان مرتبط هستند و از ... ۱۳۶۹ زنان کارگر از ۹۰ روز مرخصی زایمان ...
پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمی گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سابقه خدمت وی محسوب می شود.دوره مرخصی زایمان جزو ایام تعلیق از کار محسوب می شود و پس از مرخصی، کارگر زن به کار سابق خود بازمی گردد.
مرخصی زنان کارگر یکی از قوانینی که توجه ویژه به حقوق مادران داشته است قانون کار جمهوری اسلامی ایران است که اتفاقا در شرف اصلاح و بازنگری نیز قرار دارد.
حتما برای شما هم پیش آمده که بخواهید برای انجام کاری در ساعات اداری مرخصی بگیرید وبا مخالفت ...
و: زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق می توانند بازنشسته شوند. در خصوص این گروه از بیمه شدگان در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوط کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش یابد.
اگرچه موضوع افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه به منظور تشویق به فرزندآوری و افزایش جمعیت کشور است، اما این بسته تشویقی تنها شامل حال زنان کارمند و کارگر می شود و زنان خانه دار از این قاعده مستثنی هستند.
2- مرخصی بارداری و زایمان زن کارگر 6 ماه است. پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمیگردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو …
اگرچه موضوع افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه به منظور تشویق به فرزندآوری و افزایش جمعیت کشور است، اما این بسته تشویقی تنها شامل حال زنان کارمند و کارگر می شود و زنان خانه دار از این قاعده مستثنی هستند.
بخش دوازدهم : تعطیلات و مرخصی ها . 1- آیا کارگر می تواند با کارفرما برای انجام کار در روز جمعه ...
ساعت24-معاون امور زنان رئیس جمهور از رفع موانع اجرای قوانین مربوط به کاهش ساعت کار زنان شاغل ...
کارفرما مکلف است مزد و مزایای مدت مرخصی ذکر شده را به کارگر ... مرخصی زایمان زنان، دو ...
آیا درست است که بعد از مرخصی زایمان باید کار ... بیمه بیکاری زنان کارگر شیرده که پس از ...
خبر بد برای زنان کارگر: ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد