1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 149. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 7. 21. 22 78. 23. 24. 25 23. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 ...
نظري، علي و محمد فرهادي و کمال طلايي اکمل(1395) سبک شناسي خطبه جهاد، مطالعات ادبي – زباني ...
سه هزار و ۵۴5 تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور منتخب دغدغه ...
خطرهای تحت پوشش; انواع بیمه آتش سوزی; طرح های ویژه بیمه معلم; نحوه خرید و دریافت خسارت
اس ام اس عاشقانه جدید برای همسرم,اس ام اس عاشقانه جدید برای همسر,اس ام اس عاشقانه جدید به ...