... متن كامل قانون مديريت خدمات كشوري كه طي ... ماده 21- با ... ماده (1) قانون نظام ...
آیین نامه اجرایی تبصره ( 2 ) ماده (21 ) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری معاونت توسعه مدیریت و ...
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری . قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در ...
© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می باشد. طراحی ...
قانون مدیریت خدمات کشوری; ... ماده (24) قانون ... با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري ...
... ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری " ... (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری "
... تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت ... ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ...
متن کامل پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری ... (93.6.21) به مجلس ... 2- ماده 7 قانون ...
آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون خدمات کشوری پس از تصویب کمیسیون امور اجتماعی و دولت ...
آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده 21 و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نقل و انتقال و ...
گروه اطلاع رساني يزدفردا "متن کامل لایحه مدیریت خدمات کشوری ... ماده 21 - دستگاههای ... ماده (1 ...
... قانون مدیریت خدمات کشوری ... آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات ...
... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مدیریت خدمات کشوری ... این قانون. ماده ... ماده 21 - با ...
قانون مدیریت خدمات کشوری ... ماده 21 - با ... ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت ...
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مديريت خدمات كشوري شماره 158179/ت 48187هـ
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون ... ت43908ک مورخ 21/11 ... قانون مدیریت خدمات کشوری می ...
... قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر ... 231378/ت43908ک مورخ 21/11 ... خدمات کشوری . ماده 22 ...
... مهلت آزمایشی قانون خدمات کشوری این قانون ... 20668/90/200 مورخ 21/8/1390 و به استناد ماده ...
... 45 واحد 21 ... ماده (24) قانون مدیریت ... با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از ...
... قانون جامع خدمات ... تبصره ـ دستگاههای اجرائی کشوری و ... ۴ـ بند «و» ماده (۴۴) قانون ...
... کشوری و تبصره 2 ماده 21 همان قانون) ... 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ...
... مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ... ماده 147 قانون ... قانون استخدام کشوری ...
مدیریت خدمات کشوری; ... دريافت ماده 76 فصل دهم قانون خدمات كشوري ... اصلاح ماده 113 قانون ...
ماده 21 - كساني كه ... بودن خدمات هر يك از مستخدمين ... و تابع مقررات ماده 5 قانون استخدام ...