به گزارش خبرگزاري فارس، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ... ماده 21- با كارمندان رسمي و ...
آیین نامه اجرایی تبصره ( 2 ) ماده (21 ) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری معاونت توسعه مدیریت و ...
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری . ... ماده 21- با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی ...
" آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری " برای دیدن بخشنامه ...
قانون مدیریت خدمات کشوری; ... آيين‌نامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري شماره ...
موضوع رأی: ابطال ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ...
آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده 21 و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نقل و انتقال و ...
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون ... ت43908ک مورخ 21/11 ... قانون مدیریت خدمات کشوری می ...
بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت ... کارمند رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که ...
قانون مدیریت خدمات کشوری ... ماده 21- با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا ...
قانون مدیریت خدمات کشوری ... ماده 21 - با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا ...
... قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین ... آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت ...
متن کامل پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری ... (93.6.21) به مجلس ... 2- ماده 7 قانون ...
15 آبان مهلت ارسال صورت معاملات فصلی(موضوع ماده 169)فصل بهار 96 به سازمان امورمالياتي
رئیس خدمات پرستاری(مترون) سرپرستار بخش ...
ماده 21- دستگاه های اجرایی موظفند در ... قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 173706 مورخ 27/12 ...
" آیین نامه اجرایی تبصره ( 2 ) ماده (21 ) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری "ماده 1 ...
Title: آيين‌نامه اجرايي ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري Author: ghazi423 Last modified by: ghazi423 Created Date
پاراف جزئیات شرايط بازنشستگی ماده 103 مدیریت خدمات کشوری : ماده ... قانون مدیریت خدمات کشوری ...
بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت ... کارمند رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که ...
مدیریت منابع انسانی - مدیریت خدمات کشوری - موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل قوانين ...
انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و ...
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مديريت خدمات كشوري شماره 158179/ت 48187هـ