به گزارش خبرگزاري فارس، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ... ماده 21- با كارمندان رسمي و ...
آیین نامه اجرایی تبصره ( 2 ) ماده (21 ) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری معاونت توسعه مدیریت و ...
آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده 21 و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نقل و انتقال و ...
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مديريت خدمات كشوري شماره 158179/ت 48187هـ
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون ... ت43908ک مورخ 21/11 ... قانون مدیریت خدمات کشوری می ...
آیین‌نامه اجرایی ماده(22)قانون مدیریت ... 231378/ت43908ک مورخ 21/11 ... قانون مدیریت خدمات کشوری .
" آیین نامه اجرایی تبصره ( 2 ) ماده (21 ) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری "ماده 1 ...
براساس جدیدترین مصوبه دولت درباره آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری که به ...
موضوع رأی: ابطال ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ...
... ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری ... فصل 2 قانون م خ ک, ماده 21 قانون م خ ...
قانون مدیریت خدمات کشوری ... ماده 21- با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا ...
اظهارنظر كارشناسي درباره:« طرح استفساریه تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386»
قانون اصلاح بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات ... قانون مدیریت خدمات کشوری. ... جولای 21 2017 5 ...
دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 173706 مورخ 27/12/1393 ...
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص نحوه اعمال ...
متن کامل پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری ... (93.6.21) به مجلس ... 2- ماده 7 قانون ...
مدیریت منابع انسانی - مدیریت خدمات کشوری - موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل قوانين ...
* بر اساس این آئین نامه حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان براساس قانون خدمات كشورى ...
قانون مدیریت خدمات کشوری ... ماده 21 - با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا ...
آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری شماره 231378/ت43908ک معاونت توسعه مدیریت و ...