قیمت یک پرس چلوکباب رییس اتحادیه چلو کباب و خورش از عدم وجود نرخ‌نامه در این اتحادیه خبر داد و گفت: طبق قانون در رستوران‌ها باید غذاهای فرنگی و ایرانی که همراه با برنج نیست سرو شود که این موضوع رعایت نشده و تداخل صنفی محسوب می‌شود.
رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تاکید کرد قیمت حداقلی یک پرس چلوکباب با کیفیت مناسب حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان خواهد بود.
قیمت یک پرس چلوکباب کامل در زمان ناصرالدین‌شاه ۳ قران، در زمان احمد شاه ۴ تا ۵ ریال و در زمان محمدرضاشاه تا ۶۰ ریال بود.
رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تاکید کرد قیمت حداقلی یک پرس چلوکباب با کیفیت مناسب حدود ۱۵ ...
رییس چلوکباب و چلوخورش گفت: قیمت هر پرس چلوکباب کوبیده ۶۰۰۰ هزار تومان است.
چلوکباب فیله تکه مخصوص البرز ۵۰۰۰۰ تومان معمولا هر پرس غذای این رستوران برای دو نفر آدم شکمو کاملا کافی است. که این موضوع قیمت غذاهای این …
رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تاکید کرد قیمت حداقلی یک پرس چلوکباب با کیفیت مناسب حدود ۱۵ ...
چه خبره : قیمت چلو کباب کوبیده ٢٠ هزار تومان fidilio.com ‫۲٫۷۱۸ کلیک منوی رستوران البرز در تهران - والا بهترین رستوران ایرانی در اروپا این قیمتها را ندارد.
چلوکباب و چلوخورشت و حداقل قیمت چلوکباب و چلوخورشت و اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت قیمت ها را در نمناک بخوانید.
رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تاکید کرد قیمت حداقلی یک پرس چلوکباب با کیفیت مناسب حدود ۱۵ ...
ساعت24 -رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تاکید کرد قیمت حداقلی یک پرس چلوکباب با کیفیت مناسب ...
قیمت چلوکباب و دوغ در سال 1270 (گزارش تصویری)
رکنا: رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تاکید کرد قیمت حداقلی یک پرس چلوکباب با کیفیت مناسب ...
رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تاکید کرد قیمت حداقلی یک پرس چلوکباب با کیفیت مناسب حدود ۱۵ ...
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 گفت: پس از مخالفت با افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی ...
قیمت چلوکباب باکیفیت, رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تاکید کرد قیمت حداقلی یک پرس چلوکباب ...
رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تاکید کرد قیمت حداقلی یک پرس چلوکباب با کیفیت مناسب حدود ۱۵ ...