ماده ۱ [ویرایش] در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در ...
قانون ازدواج مصوب 22/4/1310 با اصلاحیه‌های بعدی ماده 1- در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد.
کتاب هفتم - درنکاح وطلاق. باب اول - درنکاح [ویرایش] فصل اول - درخواستگاری [ویرایش] ماده ۱۰۳۴ ...
قانون بر وجود و مشخص بودن مهريه‌ي زن در ازدواج موقت تاکيد فراوان کرده و مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدني ترتيباتي داده که مهريه‌ي زن در ازدواج موقت به هر ترتيب به وي تسليم شود.
قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش می‌یافت.
قانون ازدواج و طلاق. فصل اول - درخواستگاری. ماده ۱۰۳۴ - هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشدمی ...
قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب دي ماه 1345 هم مقرر مي دارد: <ماده واحده: از اين تاريخ ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه و يا كساني كه پيش از اين بر اثر ازدواج …
قانون ازدواج و طلاق. فصل اول - درخواستگاری. ماده ۱۰۳۴ - هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشدمی ...
به موجب قانون ازدواج ۱۸۳۶ از سال ۱۸۳۷، در انگلستان و ولز، ازدواج مدنی به عنوان به موجب قانون ازدواج ۱۸۳۶ از سال ۱۸۳۷، در انگلستان و ولز، ازدواج مدنی به عنوان یک جایگزین قانونی برای ازدواج کلیسایی به رسمیت شناخته شد.
قانون راجع به ازدواج ‌قانون راجع به ازدواج ‌مصوب 23 مرداد ماه 1310 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)
مقاله هائي درباره قانون حمايت از ... رئیس کانون سر دفتران ازدواج و طلاق دکتر سید حبیب اله ...
قوانین مهم ازدواج / در این بخش قصد داریم مطالبی مهم در رابطه با قانون مهریه را عنوان کینم، دانستن این قوانین برای مردانی که در شرف ازدواج هستند بسیار ضروری می باشد.
قانون راجع به ازدواج (مصوب۱۳۱۰) ماده ۱ در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی‌از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع و …
همچنين قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه به موضوع كلي <اتباع بيگانه> اشاره دارد؛ اما در اين بخشنامه، موضوع منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با <زنان …
قانون آیین ... يعني مرد دوباره ميتواند بر ادامه زندگي با زن اراده كرده و بدون ازدواج در مدت ...
تجمع, جانیاز, یارانه, نهی احمدی نژاد, انتخابات, سپاه, موسسه، وزیر اطلاعات, قانون, روزنامه ...
فصل پنجم- ازدواج و طلاق ماده 31- دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق ...
اگر همسر مردی هیچکدام از این مشکلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج ... قانون برای آن ...
کليه متقاضيان وام ازدواج که واجد شرايط فوق می‌باشند ... قانون جامع خدمات رساني به ...
قانون راجع به ازدواج ماده1- در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام مینماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و ب ثبت برسد.
آیا می‌توان با استفاده از قانون جذب یک فرد خاص را ... متولدین هر ماه در چه سنی ازدواج می ...