میراث فرهنگی، شامل آثار باقی مانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان، در طول تاریخ می‌باشد و با شناسایی آن، زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می‌گردد و از این …
فرهنگ چیست ؟ انسان موجودی است که با تمام موجودات و حیوانات غیر هم نوع خود تفاوت های اساسی دارد ، از جمله تفاوتهای مهم انسان که در منابع و کتب علوم اجتماعی به آن اشاره شده است .
فرهنگ چیست و بی فرهنگ کیست؟ در سالیان اخیر بحث مهندسی فرهنگی ، مقاومت فرهنگی، ضد فرهنگ و نظیر آن بسیار در رسانه ها به گوش می رسد و سمینارها و برنامه های متفاوتی درباره آن بر پا می شود.
پرسش و پاسخ ، منظور از مديريت فرهنگي چيست؟پاسخ:پاسخ درباره مديريت فرهنگي را با اين مقدمه ...
از جمله پديده‌هايي كه پس از بروز فقر در طولاني مدت در جامعه ظاهر مي‌شود نوعي خاص از زندگي ...
میراث فرهنگی به کلیهٔ آثار باقی‌مانده از گذشتگان گفته می‌شود که دارای ارزش ... «میراث چیست ...
تهاجم فرهنگی - تهاجم فرهنگی چیست؟ - نبايداين درس رافراموش كنيم كه بيايددر برابر ...
فرهنگ چیست ؟ بی فرهنگ کیست ؟ جامعه > آموزش - در سالیان اخیر بحث مهندسی فرهنگی ، مقاومت فرهنگی، ضد فرهنگ و نظیر آن بسیار در رسانه ها به گوش می رسد و سمینارها و برنامه های متفاوتی درباره آن بر پا می شود.
مسئله فرهنگی با این رویکردی که ارائه شد برای جامعه ایران و سازمان‌های اداری ایران در چارچوب همین موضوع عمدتاً معنادار است.
تهاجم فرهنگی - تهاجم فرهنگی چیست؟ - نبايداين درس رافراموش كنيم كه بيايددر برابر ...
قدرت نرم عبارت است از توانایی شکل دهی به ترجیحات دیگران به عبارتی جنس قدرت نرم از نوع اقناع ...
هوش فرهنگی چیست؟ دکتر لوح موسوی ۳ تیر ۱۳۹۶ کسب و کار, مدیریت, موفقیت کاری متن دیدگاه شما هوش فرهنگی دامنه جدیدی از هوش است که ارتباط بسیار زیادی با …
تهاجم فرهنگی چیست؟ بخش ارتباطات- تهاجم فرهنگی یا به‌عبارت دیگر، نبرد فرهنگی كه می‌توان آن‌را نوعی از سلطه دانست، پدیده‌ای نو و تازه تولد یافته نیست؛ كه در قرن بیستم به منصّه ظهور رسیده باشد؛ بلكه سابقه‌ای به بلندای تاریخ دارد.
دبیر «شورای مهندسی فرهنگی» شورای عالی انقلاب فرهنگی، مهندسی فرهنگی را فعالیت همه دستگاه ...
در نوشتارهای قبلی که در مورد فرهنگ در نشریه و سایت انتشار یافت به جنبه های مختلف از جمله ...
سیاست‌ فرهنگی‌ چیست‌؟ ‌سیاست‌ فرهنگی‌ چیست‌؟ واژه‌ "سیاست‌ فرهنگی"‌ به‌ طور عام‌ بر ارزش ها و اصولی‌ که‌موجودات‌ اجتماعی‌ را در مسائل‌ فرهنگی‌ هدایت‌ و راهنمایی‌ می‌کند، اطلاق‌ می‌شود.
فرهنگ بومی چیست؟ فرهنگ بومی همانند بسیاری از فرهنگ‌ها در جهان یک فرهنگ محلی ـ منطقه‌ای است ...