مسأله ۱۳۵۷ ـ كسى كه نماز قضا دارد ، بايد در خواندن آن كوتاهى نكند ، ولى واجب نيست فوراً آن را بجا آورد . مسأله ۱۳۵۸ ـ كسى كه نماز قضا دارد ، مى‏تواند نماز مستحبى بخواند .
نماز شب يازده رکعت است که از نيمه شب تا اذان صبح خوانده مي شود و ثواب بسيار دارد، طریقه خواندن نماز شب بدين ترتيب است: هشت رکعت (چهار نماز دو رکعتي) به نيت نافله شب. دو رکعت به نيت نماز شفع.
نماز قضا ۱. هر کس ... نماز قضای دیگری را که در حال حیات است به جا آورد، هر چند او از خواندن نماز ...
هـ ـ وقت نافله ها (قبل از اذان) است یا (قبل از ادای نماز و بعد از داخل شدن در وقت نماز). پاسخ: الف ـ کافی است که نمازهائی را که یقیناً بعد از سن بلوغ نخوانده اید قضا کنید.
نماز والدين مرحوم خود را با چه نيتی قضا كنیم؟ بايد هنگام خواندن نماز قضاي ميت، در نيّت خود ...
کسی که نماز قضا دارد باید در خواندن آن کوتاهی نکند ولی واجب نیست فورا آن را بجا آورد. کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند.
ج: در نماز قضا مراعات ترتيب ـ غير از ظهر و عصر و مغرب و عشاء از يک روز ـ واجب نيست و خواندن مقدارى که يقين به قضا شدن آن داريد کافى است و دوره کردن به معناى تکرار نماز براى احراز ترتيب بر شما واجب نيست.
نماز والدين مرحوم خود را با چه نيتی قضا كنیم؟ بايد هنگام خواندن نماز قضاي ميت، در نيّت خود ميّت را معيّن نمود و همينكه نيّت شود كه از طرف كسى نماز …
٢- اگر خواندن نماز آیات را به قدرى تاخیر بیندازد ، که آفتاب یا ماه شروع به باز شدن کند ، باید نیت ادا و قضا نکند ولى اگر بعد از باز شدن تمام آن،نماز بخواند ، باید نیت قضا نماید.
مسأله ۱۳۶۸ ـ نماز قضا را با جماعت می‌شود ... بد را میفهمد ـ به نماز خواندن و عبادت‌های دیگر ...
باید با نیت قضای آخرین نماز فوت شده خود نماز بخوانید مثلاً برای قضای نماز صبح: (نیت کردم برای خواندن آخرین نماز صبح فوت شده ام...) و با حساب کردن اینکه نماز چند وقت شما …
مسأله ۷۲۵ ـ اگر پیش از خواندن نماز مغرب، سهواً مشغول نماز عشا شود ... وقت قضا شدن نماز عشا ...
خواندن نماز استخاره در خواب حضرت امام جعفر صادق فرماید : نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ایمنی.
من تازه شروع به نماز خواندن کرده ام و این سایت عالی ...
چند مسئله مهم درباره نماز قضا قضاى ... به نیّت قضاى احتیاطىنشسته خواندن نماز قضا ...
به گزارش صبحانه، شاید برای شما جالب باشد که بدانید قیمت خواندن نماز و ... نماز قضا و ...
در این زمان وقت نماز صبح به پایان رسیده و نماز صبح قضا ... اندازه ی خواندن نماز عصر، وقت به ...
«۶۲۱» اگر پیش از خواندن نماز مغرب، سهواً مشغول نماز عشا ... بدون اینکه نیت ادا و قضا کند ...
خواندن نماز قضاي شخص زنده ...سوال : آيا بجاي فرد زنده مي توان نماز قضا خواند؟‌در صورتي كه شخص ...
Nov 09, 2013 · طریقه خواندن نماز ... است ولي چنانچه انسان بيم آن را داشته باشد كه اگر بخوابد نمازشب اش قضا ...
طریقه خواندن نماز شکر,طرزخواندن نماز شکر,روش خواندن نماز شکر