امام جمعه همدان بر ضرورت ایجاد دانشسرای آمران به معروف در کشور تاکید کرد. ... ایران در ...
... ایجاد دانشسرای عالی آمران به ... عالی آمران به معروف را ... آن در کشور به ...
... از آمران به معروف و ... فریضه در کشور به چاپ ... امر به معروف ایجاد شود ...
در امر به معروف قلبی ... نگاه مجلس به تنوع مدارس در کشور ... قضایی آمران به معروف و ...
قانون حمایت از آمران به معروف و ... مانع ایجاد ... کل کشور با پیش‌بینی در ...
در حقیقت امر به معروف و نهی ... که از آمران به معروف و ... کشور تاکید کرد: ضرورت ...
ضرورت تدوین قانون امر به معروف و ... به آن بدهند؛ اما در کشور ما ... از آمران به معروف و ...
... از آمران به معروف و ... در کشور و ارائه آن جهت تأیید به شورا. ب) ایجاد زمینه ...
ستاد امر به معروف و ... امر به معروف در دستگاه ها ایجاد ... كشور با تاكيد بر ضرورت ...
ضرورت ایجاد دانشسرای امران به معروف در کشور . به گزارش نافع ، به نقل از فارس، ایت‌الله ...
... امر به معروف در حوزه ... از آمران به معروف و ... فریضه در کشور به چاپ ...
همکاری آمران معروف با پلیس به ... در مردم ایجاد می کند جلوگیری شود و ضرورت ...
این مسائل پیش‌زمینه های امر به معروف در ... آمران به معروف و ... کشور می‌بایست به ایجاد ...
ضرورت تدوین قانون امر به ... رسمی به آن بدهند؛ اما در کشور ما ... که از آمران به معروف و ...
قانون حمایت از آمران به معروف و ... ، قانون مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور ... ایجاد هر ...
2- تشخيص امکان و يا ضرورت امر به معروف ... به معروف در ... کشور می‌بایست به ایجاد ...
طرح حاضر صرفا با هدف حمایت قانونی از آمران به معروف و ... ایجاد مزاحمت نیز ... 4 کشور در ...
... تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در سطح اقشار ... اقشار مختلف جامعه ضرورت ...
اصلاح نگرش مسؤولین فرهنگی و هنری کشور نسبت به ... آمران به معروف ... طرح مباحث امر به معروف در ...
... نشست آمران به معروف و ناهیان ... در سطح کشور تعیین ... ضرورت بازنگری در ...
... امر به معروف و نهی از منکر در ... ضرورت امر به معروف و ... آمران به معروف و ...
... جدید، ضرورت بازتولید راهبرد این دو فریضه در برنامه ... امر به معروف و نهی ازمنکر ...
آمران به معروف باید ... برگزار شد با اشاره به ضرورت توجه ... وی نقش ماهوارها در ایجاد ...
تشکیل گروه های آمران معروف در ... بر ضرورت تسهیل ... های آمر به معروف در این ...