حسن صالحی در گفتگو با مهر درباره میزان تولید میگو در سال‌جاری با بیان اینکه هنوز مزارعی در ...
معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه تاکنون میزان تولید میگوی پرورشی در کشور به حدود ۱۶ ...
تراز: معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه تاکنون میزان تولید میگوی پرورشی در کشور به حدود ...
... صادرات محصولات شیلاتی ... تولید شیلات باید به یک ... به روسیه، گفت: صادرات ...
... › تولید بیش از۲۰هزارتن میگو در کشور/حجم صادرات به روسیه ... صادرات به روسیه افزایش یافت.
تولید بیش از۲۰هزارتن میگو در کشور/حجم صادرات به روسیه افزایش یافت
... رئیس سازمان شیلات ایران میزان صادرات محصولات شیلاتی ... به روسیه، گفت: صادرات ... کاهش یافت ...
۲ هزار میلیارد ریال خط اعتباری جدید به موسسه کاسپین تخصیص یافت; ... به ایران صادرات ... روسیه. ۴ ...
صادرات آبزیان به روسیه در حال ... دلاری محصولات شیلاتی در ... کاهش یافت و به نزدیک ...
... تولید میگو به... صادرات ی را ... صادرات میگو به روسیه ... صادرات محصولات شیلاتی به ...
... برای صادرات آبزیان و میگو ... تن محصولات شیلاتی به روسیه صادر ... به تولید تخم ...
... آستارا به روسیه ... لبنی و شیلاتی از آستارا به روسیه ... جهانی کاهش یافت طلا در ...
... تولید میگو به... صادرات ی را ... صادرات میگو به روسیه ... صادرات محصولات شیلاتی به ...
... میگو تولید این کشور را به 50 ... کاهش می یابد. *صادرات هزار تن محصولات شیلاتی به روسیه.
... صادرات محصولات شیلاتی ... به روسیه، گفت: صادرات ... به روسیه/ پایلوت تولید ...
... محصولات شیلاتی به روسیه کاهش یافت و ... راه صادرات به روسیه قرار ... کاهش یافت.
... محصولات شیلاتی به روسیه از 26 درصد به زیر 7 درصد کاهش یافت. ... شدن صادرات به روسیه ...
تولید بیش از۲۰هزارتن میگو در کشور/حجم صادرات به روسیه افزایش یافت ... روسیه صادرات محصولات ...
... سال گذشته با صادرات 120 هزار تن محصولات شیلاتی و ... وقتی روسیه به ... به توافق کاهش تولید ...
میزان صادرات محصولات شیلاتی از ... در کشور تولید ... میگو از کشورمان به بیش از 14 ...
نقض توافق کاهش تولید نفت از ... تن محصولات شیلاتی و کسب ... صادرات به روسیه را ...
... در باره صادرات میگو به ... امسال تولید میگو و نیز صادرات این محصول شیلاتی به ...
... صادرات محصولات شیلاتی طی ... صادرات محصولات متنوع به روسیه ... به هند ۱۶.۳ کاهش یافت;
قیمت نفت جهانی 41 سنت افزایش یافت; صادرات ... کاهش تولید نفت روسیه; ... صادرات میگو ی پرورشی به ...