محمود صلاحی پیش از این معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران بود.
شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از ریاست این سازمان کنار رفت.
موسیقی ما - امروز «محمد باقر قالیباف» شهردار تهران شهاب مرادی را از ریاست سازمان فرهنگی و ...
شهردار تهران گفت: از اواخر بهمن ماه تصمیم برای تغییر مدیران را آغاز کرده بودیم و این تغییرات ...
Jul 04, 2014 · شهاب مرادی، رئیس سازمان ... آیت الله خامنه ایِ شاعر و ... انقلاب فرهنگی ...
شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شد تراز: حجت‌الاسلام شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شد.
شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری که بیش از یک سال است سکان این سازمان را در دست گرفته بود، از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رفت.
شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از ریاست این سازمان کنار رفت.
شهردار تهران گفت: از اواخر بهمن ماه تصمیم برای تغییر مدیران را آغاز کرده بودیم و این تغییرات ...
شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری که بیش از یک سال است سکان این سازمان را در دست گرفته بود، از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رفت.
شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری شد جامعه > شهری - مهر نوشت: حجت‌الاسلام شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شد.
شرق : برکناری شهاب مرادی از ریاست سازمان فرهنگی‌- هنری. شهاب مرادی از ریاست سازمان فرهنگی ...
شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری که بیش از یک سال است سکان این سازمان را در دست گرفته بود، از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رفت.
شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری که بیش از یک سال است سکان این سازمان را در دست گرفته بود، از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رفت.
شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شد تراز: حجت‌الاسلام شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شد.
بازرس سازمان بازرسی کل کشور: واگذاری یا هدیه آپارتمان میلیاردی در تهران به آقای شهاب مرادی ...
شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری که بیش از یک سال است سکان این سازمان را در دست ...