روز گذشته بعد از قرائت نماز میت بر پیکر مرحوم هاشمی، حاشیه هایی در برخی تحلیل ها و رسانه ها ...
قائم مقام وزیر کشور : امکان وجود مین‌ در نقاط پاکسازی‌شده وجود دارد/ قربانیان مین در صورت ...