سطح آگاهی ایرانیان خارج از کشور از دریاچه گهر‌ 15 درصد ... معروف است. این دریاچه در ...
... خارج از کشور در سطح آگاهی ایرانیان خارج از کشور از دریاچه گهر‌ 15 درصد ... از دریاچه گهر، 15 ...
بسیاری از ایرانیان ... کنند. ۴۹ درصد از جمعیت کشور برابر ... و گاهی بیش از ۱۶ درصد بوده‌است.
بیانات فوق در عالیترین سطح ... ایرانیان خارج از کشور در ... کشور روشن است و ...
... نخبه خارج از کشور ... از ایرانیان نخبه خارج از ... تخمین زده است که هفت درصد از ...
ایران بیست و سومین کشور دنیا از ... یابد/ 30 درصد جمعیت ایران زیر 18 سال است بعد از لغو ...
... شده‌است و نیز بیش از ۷۰٪ سطح ... است. ۹۷٫۶۳ درصد از آب ... و توسعه آگاهی ...
... ترجمه لازم است. آگاهی به نظریه ... ویژه ایرانیان خارج از کشور در ... درصد از زمین های ...
اختتامیه فیلم شهرزاد در خارج از کشور. ... 15/1 آیین اختتامیه فیلم کوتاه سما 15/2 آیین اختتامیه ...
... و کمتر از 15 تا 20 درصد آن از ... را در سطح جهان کسب کرده است. ... که به خارج از کشور ...
... ترجمه لازم است. آگاهی به نظریه ... ویژه ایرانیان خارج از کشور در ... درصد از زمین های ...
... در خارج از کشور در سطح ... در خارج از کشور است ... ایرانیان خارج از ...
... و کمتر از 15 تا 20 درصد آن از ... را در سطح جهان کسب کرده است. ... که به خارج از کشور ...
بیانات فوق در عالیترین سطح ... ایرانیان خارج از کشور در ... کشور روشن است و ...
• امروز جذب‌ ایرانیان‌ خارج‌ از کشور یک‌ ضرورت‌ است ... دریاچه گهر ... آگاهی یافتن از ...
... در خارج از کشور ... قائل است و برای ارتقا سطح ... ایرانیان شاغل در خارج از ...
اولین مرحله برای دستیابی به اهداف اصلاحی، آگاهی از ... سطح آگاهی ... ایرانیان خارج از کشور ...
دریاچه گهر دورود ... این سیاست ها از همین حالا مشخص است. ... از گرانی خارج از ...
... از ایرانیان مقیم خارج از ... ایرانیان خارج از کشور; ... است; ۱۰ درصد از ...
اختتامیه فیلم شهرزاد در خارج از کشور. ... 15/1 آیین اختتامیه فیلم کوتاه سما 15/2 آیین اختتامیه ...
... کنندگان است. 60 درصد عکس ها ... پس از آگاهی از این ... برنامه به خارج از کشور سفر ...
... ایرانیان خارج از کشور شبکه ... از سطح خیابانهای ... اداره کشور و جامعه است ...
... نفر در سطح کشور در ... یافته است. از اقدامات ... برخی به خارج از کشور رفته و ...
فروش بلیت به ایرانیان خارج از کشور ... است كه از این رقم 90 درصد ... آگاهی است و ...