سرنوشت بشار اسد را باید ملت ... را باید ملت سوریه تعیین کند. ... مورد سرنوشت بشار اسد ...
بشار اسد: سرنوشت منطقه را مقاومت ملت سوریه تعیین می‌کند. ... را مقاومت ملت سوریه در ...
ملت سوریه درباره سرنوشت بشار اسد تصمیم‌گیری می‌کند. ... که سرنوشت بشار اسد را تعیین می ...
بشار اسد: سرنوشت منطقه را مقاومت ملت سوریه تعیین می‌کند
... آینده رییس جمهوری سوریه را تعیین ... و اختیار را دارند که سرنوشت آینده رییس ...
... کرد که سرنوشت بشار اسد رهبر کنونی جمهوری سوریه را باید مردم ... اقلیت ها را نقض کند ...
بشار اسد: سرنوشت رئیس ... وحدت سوریه را حفظ کند و ... ما باید دقیق باشیم، ملت ...
... سرنوشت «بشار اسد» را باید ... اسد» را باید مردم سوریه تعیین ... این کشور کمک کند. ...
... سرنوشت رئیس جمهوری سوریه ... باید درباره سرنوشت بشار ... بشار اسد را تعیین کند ...
... سر سرنوشت بشار اسد ... بشار اسد و سوریه را ملت ... را به صورت مشخص تعیین کند. ...
... سرنوشت رئیس جمهوری سوریه ... باید درباره سرنوشت بشار ... بشار اسد را تعیین کند ...
اراده مردم باید سرنوشت سوریه را تعیین کند. ... باید سرنوشت سوریه را ... توسط ملت سوریه ...
... آینده سوریه را ملت این کشور تعیین ... سوریه(سانا)،«بشار اسد» روز ... عامل سرنوشت ساز ...
... حرکت می‌کند، گفت: سرنوشت آینده ... را به بشار اسد داده ... سرنوشت سوریه ...
... سرنوشت افغانستان را باید ملت تعیین کند، نه خارجی‌ها/ هیئتی را ... به‌زودی در سوریه ...
... کشور حق تعیین سرنوشت ... جمهوری سوریه، گفت: بشار اسد به ... ملی سوریه را باید مردم ...
... تعیین سرنوشت اسد با مردم ... یک رسانه غربی گفت که تعیین سرنوشت رئیس‌جمهور سوریه با مردم ...
... سوریه را تعیین کند و سرنوشت بشار اسد را فقط ملت سوریه می ... می شود بشار اسد باید در ...
تنها مردم سوریه باید درباره سرنوشت «بشار اسد ... می کند به ما ... این ملت هیچ نامزدی ...
... رییس جمهوری سوریه را تعیین ... که «بشار اسد» باید از مقام ... سرنوشت «بشار اسد» را باید ...
... ترکیه و سوریه را می ... تعیین سرنوشت به دست ... سرنوشت بشار اسد را باید مردم ...
بشار اسد:آینده سوریه را ... تعیین می کند سرنوشت ... اسد:آینده سوریه را ملت ...
... رییس جمهوری سوریه را تعیین ... که «بشار اسد» باید از مقام ... سرنوشت «بشار اسد» را باید ...
... سوریه بوده و هیچ طرفی نمی تواند به نیابت از دولت و ملت سوریه ... سرنوشت کشورش را تعیین ...