... 6، 1/4، 7/4، 1/4 ،5/4 و 4 ریشتر ورزقان در همین ... به زلزله‌‌های شدید در استان ...
زلزله شدید ... بزرگی زلزله را ۶.۳ ریشتر در فاصله ۸۹ کیلومتری ... خلیج فارس نیز ...
زمین لرزه ای به بزرگی 4.3 ریشتر شیراز در استان فارس ... 1 ریشتر; زلزله بامدادی در ... شدید بود ...
... ۴۶.۵ با قدرت 2.6 ریشتر در ... هم امروز امده زلزله 1.5 ریشتر ... پیش زلزله شدید تو ...
وقوع زلزله در استان فارس در ... ۶ و یک دهم ریشتر مناطقی از ... زمین لرزه های شدید ...
زلزله شدید در فارس ... زلزله در مختصات جغرافیایی ... ای به قدرت ۵.۱ ریشتر، خنج در فارس را ...
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، شدت زلزله در تبریز به ... تبریز 6.2 ریشتر ... زلزله شدید در ...
زلزله 5.4 ریشتری فارس را ... کانون این زلزله در موقعیت 27 93 ... درونی زمین ریشتر بابامنیر در ...
زمین لرزه در فارس,زمین لرزه در شیراز , زلزله در فارس ... زلزله شدید در فارس؛ ۵.۴ ریشتر/ تصویر ...
... (ریشتر) دقایقی پیش منطقه دوبرجی در استان فارس را لرزاند. ... زلزله ای به بزرگی 5.4 در مقیاس ...
... یک زلزله به بزرگی 10 ریشتر در ... زلزله شدید ... در خاورمیانه و خلیج فارس ...
براساس گزارش خبرنگار فارس زلزله در ... زلزله 6.2 ریشتر در ... به زلزله‌‌های شدید در ...
زلزله شدید در فارس. ... ۲۶ صبح امروز جمعه ۱۷ دی ۹۵ زلزله ای به قدرت ۵.۱ ریشتر، خنج در فارس را ...
جزئیات زلزله شدید 5.1 ... ی شدیدی منطقه خنج در استان فارس را ... لرزه 5.1 ریشتر ...
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=345874 زلزله 5/6 در ... در زمین‌لرزه استان فارس ... ریشتر در ...
... ,آخرین اخبار از 5 زلزله شدید در ... به قدرت 4.1 ریشتر توسط ... فارس زلزله در این ...
زلزله‌ای به بزرگی 4.6 ریشتر شهرستان بافت در استان ... استان فارس را لرزاند زلزله ۴/۶ ...
فارس 4.3 ریشتر لرزید ... این زلزله در فاصله 17 کیلومتری مهر فارس، 22 کیلومتری وراوی فارس، 25 ...
زمین لرزه قوی به بزرگی 5.7 ریشتر ... زلزله 5.7دهم ریشتری در ... 4.5 ریشتری کنارتخته فارس ...
زمین لرزه ای به بزرگی پنج ریشتر، فراشبند در استان فارس را لرزاند. ... فارس; سینا ...
جزئیات زلزله‌های شدید در استان ... به بزرگی 4.5 ریشتر به ... خبرنگار فارس در ...
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز ... آخرین اخبار از 5 زلزله شدید در ... اهر 6/2 ریشتر ...
Jul 24, 2010 · زمين لرزه 5.4 ریشتر فيروز آباد فارس را لرزاند زمين لرزه فيروز آباد فارس را ... 4/ 5 در مقياس ...
... زلزله شدید به قدرت 7.3 ریشتر در ... از وقوع یک زلزله شدید در ... خبرگزاری فارس در وب ...