رییس جمهور به فکر معیشت مردم باشد نه همراهی با تخریب کنندگان شورای نگهبان .
رییس جمهور با اشاره به ... توجه جدی به معیشت مردم و ... به امنیت کشور فکر کنیم نه ...
رییس جمهور به فکر معیشت مردم باشد نه همراهی با تخریب کنندگان شورای نگهبان .
رییس جمهور ، همدلی و همراهی بیش از پیش همه قوا برای رفع مشکلات مردم را ضروری خواند و با ...
راستین آنلاین: رییس جمهور ، همدلی و همراهی بیش از پیش همه قوا برای رفع مشکلات مردم را ضروری ...
رئیس جمهور به شورای نگهبان توصیه کرد که در بررسی صلاحیت‌ها طوری عمل کنند تا همه سلایق در ...
رئیس جمهور گفت: اگر گروهی می‌خواهند ذهن مردم را از تعالی اخلاق بازدارند و با اتکا به تخریب ...
رییس جمهور ... مشکلات را با همراهی مردم حل می ... فرصت است نه تهدید / نزدیک به 200 هزار ...
رییس جمهور با اشاره به اینکه همه ما موقتی بوده و کشور و مردم ماندنی و ماندگار خواهند بود، اظهار داشت: معتقدم آنچه که این چند روز واقع شده ظاهرش یک نوع تهدید بوده که باید آن را به فرصت تبدیل کنیم و ببینیم مشکل چیست.
رییس جمهور با اشاره به ... هر چه که باشد برای مردم است. ما با هیچ ... شورای نگهبان ...
رییس جمهور ... مشکلات را با همراهی مردم حل می ... فرصت است نه تهدید / نزدیک به 200 هزار ...
رییس جمهور با اشاره به اینکه همه ما موقتی بوده و کشور و مردم ماندنی و ماندگار خواهند بود، اظهار داشت: معتقدم آنچه که این چند روز واقع شده ظاهرش یک نوع تهدید بوده که باید آن را به فرصت تبدیل کنیم و ببینیم مشکل چیست.
رییس جمهور با اشاره به ... هر چه که باشد برای مردم است. ما با هیچ ... شورای نگهبان ...
رییس جمهور ، همدلی و همراهی بیش از پیش همه قوا برای رفع مشکلات مردم را ضروری خواند و با ...
رییس‌جمهور: همه ما موقتی هستیم، کشور و مردم ماندگار خواهند بود/ عده‌ای با تحریک دیگران سوء ...
رییس جمهور با بیان اینکه ... کشور، توجه جدی به معیشت مردم و اقدام ... تخریب کنندگان بیت ...
رییس جمهور ، همدلی و همراهی بیش از پیش همه قوا برای رفع مشکلات مردم را ضروری خواند و با ...
تماس با ما; درباره ... اخبار اخبار سیاسی و اجتماعی رییس جمهور: اعتراض مردم فرصت است نه ... به ...
روحانی افزود: حضور و مشارکت گسترده مردم در سراسر کشور در این انتخابات که حتی با یک مساله ...
رییس جمهور با اشاره به اینکه ... شورای نگهبان و ... توجه جدی به معیشت مردم و ...