5/9- ارائه امتیازات، تسهیلات و خدمات به رزمندگان در این سند شامل موارد زیر می‌باشد:
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.