تراز: معاون بازرگانی و خدمات بازرگانی کاسپین با بیان اینکه ادعا شده این شرکت دو فروند ...
این شرکت امسال خرید هواپیما نداشته است، آمریکا پس از رفع تحریم‌های هسته‌ای دنبال بهانه ...
در سال 1372 در صنعت هوانوردی متولد شد که شرکت هواپیمایی کاسپین ... تحریم و محدودیت ... ایر لاین ...
معاون بازرگانی و خدمات بازرگانی کاسپین با بیان اینکه ادعا شده این شرکت دو فروند هواپیما ...
معاون بازرگانی و خدمات بازرگانی کاسپین با بیان اینکه ادعا شده این شرکت دو فروند هواپیما ...
Jul 22, 2015 · ... (ایران ایر) هما و رفع تحریم ... هما و رفع تحریم ها ... تابان کاسپین زاگرس ایرتور کیش و ...
یک منبع هیئت مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران به ایتارتاس گفت: "فرهاد پرورش" مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر برای شرکت در گفتگوهای وین عازم این شهر شده است تا برای رفع تحریم‌های هواپیمایی تلاش کند.
در سال 1372 در صنعت هوانوردی متولد شد که شرکت هواپیمایی کاسپین ... تحریم و محدودیت ... ایر لاین ...
جزئیات تحریم کاسپین‌ایر ... این شرکت امسال خرید هواپیما نداشته است، آمریکا پس از رفع تحریم ...
علامت حسن نیت جنوب شرقی موصل جزییات تحریم کاسپین ... عراق رفع تحریم کاسپین ایر ...
علامت حسن نیت جنوب شرقی موصل جزییات تحریم کاسپین ... عراق رفع تحریم کاسپین ایر ...
Jul 22, 2015 · ... (ایران ایر) هما و رفع تحریم ... هما و رفع تحریم ها ... تابان کاسپین زاگرس ایرتور کیش و ...
تحریم کاسپین ایر توسط وزارت بازرگانی آمریکا عبدالکریم نعناکار اظهار داشت: شرکت هواپیمایی کاسپین حدود 23 سال پیش تاسیس شد و در این مدت همه فعالیت‌های خود را در حوزه …
هواپیمایی کاسپین، یک شرکت هواپیمایی خصوصی ایرانی است که در سال ۱۳۷۲ تأسیس شد و مرکز آن در تهران می‌باشد. خطوط هوایی آن میان تهران و دیگر شهرهای ایران و …
علامت حسن نیت جنوب شرقی موصل جزییات تحریم کاسپین ... عراق رفع تحریم کاسپین ایر ...
علامت حسن نیت جنوب شرقی موصل جزییات تحریم کاسپین ... عراق رفع تحریم کاسپین ایر ...
علامت حسن نیت جنوب شرقی موصل جزییات تحریم کاسپین ... عراق رفع تحریم کاسپین ایر ...