تحقق رسیدن به اهداف ... دلار درآمد نفتی آن سال ... کافی به نظر نمی رسد ...
به گزارش فرهیختگان، این رقم یعنی درآمد سالانه نفتی دولت ... اهداف سفر من است ... به نظر می‌رسد ...
درآمد نفتی دولت یازدهم در سال 95 ... تقریبا بعید به نظر می‌رسد که بهای نفت تا پایان سال جاری ...
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که -حتی بدون هیچ اقدامی عملی از واشینگتن - التهاب فضای بین المللی در رابطه با ایران بیشتر شده است.
این میدان نفتی چند روز بر اساس توافقی که بین امریکا، کرد ها و داعش صورت گرفت به تسلط واشنگتن درآمد. حالا به نظر می رسد امریکایی ها با آگاهی از محدودیت های خود اولویت خود را بیشتر بر حفظ این چاه نفتی متمرکز کردند.
... منطقی به نظر نمی رسد و ... درآمد نفتی در بودجه دولت: ... نفتی در بودجه پایدار می ...
... کاغذ می‌آید و بعید است به ... است و به تصویب می‌رسد. ... ما به درآمد نفتی داشت ...
اولین مرحله در رسیدن به «طلای ... رسید به نظر می رسد هم ذخایر ... درآمد دولت ايران از ...
... مانع رسیدن ما به اهداف ... ایران به درآمد نفتی کاهش ... چرا که به نظر می‌رسد عزم ...
... به اتمام می رسد. ... ها روزی ۲۸ میلیون دلار به درآمد نفتی ایران ... از دولت می‌رفت وزیر ...
... به نظر می‌رسد راهکار کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی ... برای رسیدن به اهداف ...
... نیمی از درآمد نفتی ... می نویسد به نظر می رسد که ... مرود که بعید به نظر میرسد ...
... کرده بعید می‌رسد که ... شده که به‌نظر می‌رسد این ... است دولت درآمد خود از ...
... پس برای رسیدن به اهداف ... به نظر می رسد که ... نفتی و پالایشگاهی به علت ...
در حقیقت به نظر می‌رسد تمام دولت‌هایی ... نفتی دولت، به اوج ... ایران به اهداف واقعی ...
با وجود ظرفیت‌های کنونی صنعت خودروسازی، رسیدن به تولید ۳ میلیونی در افق ۱۴۰۴ دور از دسترس ...
... قیمت نفت درآمد بیشتری به ... کل منابع نفتی جهان به شمار می ... بعید به نظر می رسد.
... انجام می شد و دولت بنزین را به ... المللی بعید به نظر می رسد ... رسیدن به اهداف ...
شکوری: بخش معدن و صنایع معدنی به تنهایی می‌تواند ۶۰ درصد از درآمد‌های نفتی را محقق کند.
... ها برای رسیدن به پاسخ یک ... به نظر می‌رسد باید ... درآمد نفتی ایران در دولت ...
اساس هستی هر دو نظام توزیع درآمد نفتی بر ... رسیدن به اهداف ... و بعید به نظر می‌رسد آن ...
اقتصاد ایران: عصر خودرو- با وجود ظرفیت های کنونی صنعت خودروسازی، رسیدن به تولید ۳ میلیونی در افق ۱۴۰۴ دور از دسترس به نظر می رسد.
... آنان برای رسیدن به اهداف تعیین ... اهداف دولت در ... به نظر می‌رسد ریسک‌های ...
این شیوه کاربردی‌ترین راه حل جهت دستیابی به اهداف ... درآمد دولت ... به نظر می‌رسد ...