... می باشد، چرا که فشار قیمت نفت در حال حاضر در بازارهای جهانی رو به ... اهداف متعالی ... دولت ...
... بعید به نظر می رسد ... رسیدن به اهداف ... دولت. بلند پروازیهای نفتی ...
... نیمی از درآمد نفتی ... می نویسد به نظر می رسد که ... مرود که بعید به نظر میرسد ...
تحقق رسیدن به اهداف ... دلار درآمد نفتی آن سال ... کافی به نظر نمی رسد ...
... به نظر می‌رسد راهکار کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی ... برای رسیدن به اهداف ...
رسیدن به اهداف. ... حکم می کند که باید به رأی مردم ... برنامه های دولت در پساتحریم ...
... است و به نظر می رسد تحولات ... های مورد نظر دولت ترامپ ... غول های نفتی آمریکا و ...
گذر از درآمد نفتی به درآمد ... آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات می ... هرچند که دولت به ...
سیدمحمد خاتمی:22 بهمن سرآغاز تلاش جدی مردم در رسیدن به اهداف ... (چه رسد به ... درآمد نفتی در ...
به نظر می رسد دولت نه ... اتکا نکرن به درآمد های نفتی که ... همیشه تا رسیدن به ...
... اعضاء بعید به نظر می رسد. ... اهداف اعلامی، در دولت آقای ... رسیدن به اهداف برنامه ...
درآمد نفتی دولت یازدهم در سال 95 ... تقریبا بعید به نظر می‌رسد که بهای نفت تا پایان سال جاری ...
فعلا به نظر می‌رسد با توجه ... تحقیقات نفتی می ... ها در رسیدن به اهداف در بعضی ...
توزیع مجدد درآمد منوط به حضور دولت ... درآمد موجب رسیدن به ... می‌شود. به‌نظر می‌رسد ...
داستان تحریم دسترسی به درآمد‌های نفتی . ... درآمد نفتی سالانه دولت ... و بعید به نظر می‌رسد ...
... رسیدن به این میزان تولید در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر می رسد. ... درآمد های نفتی ...
به نظر می رسد دولت نه ... اتکا نکرن به درآمد های نفتی که ... همیشه تا رسیدن به ...
سیدمحمد خاتمی:22 بهمن سرآغاز تلاش جدی مردم در رسیدن به اهداف ... (چه رسد به ... درآمد نفتی در ...
... بازار به تعادل می‎رسد. ... های نفتی آمریکا می‎شود ... به دولت داده شد، گرچه بعید می ...
... نفت از سوی دولت و به صورت ... به نظر می‌رسد برای ... جنوبی تا رسیدن به سقف ...
... مانع رسیدن ما به اهداف ... ایران به درآمد نفتی کاهش ... چرا که به نظر می‌رسد عزم ...
... نمی‌رسد به دلیل ... به نظر می‌رسد فرصت ... دولت وهابی عربستان درآمد حاصل از ...
برای رسیدن به موفقیت ... او در این زمینه می‌گوید: «به نظر می‌رسد بسیاری از ... نسبت به اهداف ...
... دولت نتوانسته به اهداف ... به نظر می رسد دولت ... کمک به اشتغال افراد کم درآمد ...