استاد محترم جناب آقای دکتر محمد حسین عادلی عزیز به مشکلات موجود از بُعد «دیپلماسی اقتصادی ...
دیپلماسی و تشریفات دیپلماسی و تشریفات یا پروتکل چنان به هم آمیخته­اند که نمی­توان آنها را از هم جدا کرد. تشریفات جزیی از دیپلماسی است و در بطن آن جای دارد.
میانجیگری (حقوقی): طرفین برای حل اختلاف خود یک یا چند میانجیگر را انتخاب نموده تا با استفاده از مفاد قانون و مقررات راه حلی را پیشنهاد نماینـد تا اختلاف حـل وفصـل گردد ولی دراین راستا حکمـی صـادر ننموده و فقط به دادن پیشنهـاد اکتفـا می نمایند.
دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران "جنبه حقوقی" از ۱۳۵۷ "۱۹۷۹" تا کنون. نوشته ابراهیم عماد ...
ایرانیان - دیپلماسی و تشریفات - حقوقی ، علمی ، فرهنگی ، سیاسی ،اجتمایی و...
دیپلماسی و حقوق بین الملل - وبلاگ تخصصی حقوق بین الملل و روابط بین الملل ... متون حقوقی ...
دیپلماسی عمومی در روابط بین الملل دارای سابقه محدودی است اما به دلیل کاربرد و مطلوبیت اجرایی، اهمیت زیادی در امنیت بین الملل خواهد داشت.
دیپلماسی و حقوق بین الملل - وبلاگ تخصصی حقوق بین الملل و روابط بین الملل ... متون حقوقی ...
دیپلماسی عمومی در روابط بین الملل دارای سابقه محدودی است اما به دلیل کاربرد و مطلوبیت اجرایی، اهمیت زیادی در امنیت بین الملل خواهد داشت.
دیپلماسی فعال حقوقی سازمان میراث فرهنگی برای بازگردان اموال تاریخی ایران از بلژیک برای بازگردان 349 قلم اموال میراثی ایران از بلژیک 2 هزار ساعت کار کارشناسی، 33 سال پیگیری و یک سال دیپلماسی فعال حقوقی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صورت گرفته است.
دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها دکتر محمدحسن خانی چکیده: نیل به مقاصد سیاسی، امنیتی و اقتصادی همواره از مهم‌ترین اهداف کشورها در تدوین و اعمال سیاست خارجی‌شان بوده است.
وی همچنین تاکید می‌کند دیپلماسی انرژی ما فروش نفت ... اقتصادی، نظامی، حقوقی، سیاسی و ...
حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه - 27- حقوق رقابت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ...
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران،جناب دکتر حسن روحانی پیروزی (گفتمان) دیپلماسی هسته ای کشور ...
بخش حقوقی و کنسولی سفارت آلمان در تهران به اتباع آلمانی ساکن ایران و نیز به اتباع ایرانی که ...
برای بازگردان 349 قلم اموال میراثی ایران از بلژیک 2 هزار ساعت کار کارشناسی، 33 سال پیگیری و یک ...
دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی - انواع دیپلماسی، تعاریف، اهمیت و کاربرد هریک در فرآیند ...
زمان تصویب کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی ... کلیه حقوق برای وب سایت عصر دیپلماسی محفوظ ...
محور اصلی سخنرانی: راهکارهای حقوقی دیپلماسی زیست محیطی در منطقه ( مساله مطرح شده
شماره 55 مجله حقوقی بین المللی منتشر شد. در این شماره می خوانید...
پــایـگـــاهـــ مــــقــــالاتــــ حـــقـــوقـــی مـــدرســـه ... مفهوم دیپلماسی ...