Atrium آتریوم ، دهلیز سرگشاده ... چند سکانس از سرکشی‌های احمدی‌نژاد در مقابل رهبری
اتاق ها گرد این دهلیز سرگشاده آرایش می یافتند.
ثروتمندترین هم کیشان خود و احتمالاً در خانه های مجلل و دهلیز سرگشاده به پرستش ادامه دادند .
این بنا باسیلیکایی نسبتاً کوچک است که دهلیز سرگشاده کوچکی در ابتدای آن واقع شده است.
ساختاردهلیز سرگشاده: سبک معماری اتروسکی: دهلیز سرگشاده ( درحالت تکامل یافته)
دهلیز سرگشاده ، پویایی و تحرک خاصی به فضای داخلی می بخشد که در ساختمان های اداریی که به صورت رسمی طراحی شده اند، دیده نمی شود.
روسیه فکر می کند آمریکا از دهلیز تخار و قندوز هراس افکنان را به آسیای میانه می رساند ...
دهلیز سرگشاده عرض کامل ساختمان را شامل می شد، دو یال یا جناح ساخته شده بود. شاه نشین را گاهی از دهلیز جدا می کردند گاهی نیز از میانش راهی به محوطه ستونها که حیاط ستون بندی شده بزرگی به شیوه هلنی بود می کشیدند.
روسیه فکر می کند آمریکا از دهلیز تخار و قندوز هراس افکنان را به آسیای میانه می رساند ...
دهلیز سرگشاده ( درحالت تکامل یافته) تالاری بلند به شکل مربع یامستطیل درمرکز ساختمان که روشنایی آن ازطریق سوراخ بزرگی درسقف تامین می شد.
نامه‎ی سرگشاده حرکت "راه و روشنی ... که از لحاظ اقتصادی حیثیت دهلیز طلایی افغانستان را ...
در ساختن دهلیز سرگشاده که تالاری بلند، مربع یا مستطیل شکل در مرکز ساختمان بود و روشناییش از طریق سوراخ بزرگی در سقف تأمین می شد و بقیه اتاقها نیز به طور قرینه …
زبان تخصصی معماری زیبایی شناسی Aesthetic تعامل، اندرکنش Interaction کلیشه ای Stereotype پیمانکار Contractor ...
فرم مارپیچی شکل که به وسیله ی دهلیز سرگشاده ی طبقات به وجود آمده،با ایجاد اختلاف فشار به ...
فرم مارپیچی شکل که به وسیله ی دهلیز سرگشاده ی طبقات به وجود آمده،با ایجاد اختلاف فشار به جریان طبیعی هوا کمک می کند.این سیستم تهویه ی مطبوع مکانیکی نیست.در نتیجه مصرف انرژی این ساختمان در مقایسه با ساختمان های اداری معمول تا حد قابل توجهی کاهش می یابد.
علامت مشخصه آن دهلیز سرگشاده یا نوعی حوض خانه است که داخل و ورودی مستطیل شکلی در مرکز بنا بدون سقف بود و در اطراف آن اتاق های دیگر خانه قرار داشت، این خانه روستایی آتروریایی بود که رومی ها آن را شهری ساز کردند.
Commerz Tower بازدید: 1874 آلمانیها به مساله ی محیط زیست بسیار حساس اند و قوانین آنها ضوابط دقیقی را ...
Jul 22, 2015 · در ساختن دهلیز سرگشاده که تالاری بلند، مربع یا مستطیل شکل در مرکز ساختمان بود و روشناییش از طریق سوراخ بزرگی در سقف تأمین می شد و بقیه اتاقها نیز …
این بنا باسیلیکایی نسبتاً کوچک است که دهلیز سرگشاده کوچکی در ابتدای آن واقع شده است.
صــلح از دهلیــز حقــایق تــاریخی ... جنبش عیاران افغانستان طی نامهُ ی سرگشادهُ ی مورخ 20 ...
‎Afghanistan Journalists Center (AFJC) مرکز خبرنگاران افغانستان‎. 13K likes. ‎AFJC is an independent &non-gov org defending &promoting ...