صبح که بیدار شدم و سری به سایت ها زدم شوکه شدم. خبر خیلی سنگین و غیر قابل باور بود. "روز گذشته ...
روش تدریس اکتشافی . یادگیری اکتشافی فرایندی است که در آن دانش آموز باید مسئله ی مورد نظر را ...