آهنگ زیبای یکی شدن از احمدرضا نبی زاده. واسه من گل نفرست دیگه دوست ندارم نمی خوام گذشته ها رو ...
Dm C Dm A# C A. واسه من گل نفرست ديگه دوست ندارم ...
واسه من گل نفرست . واسه من گل نفرست ديگه دوست ندارم. نمي خوام گذشته ها رو باز به خاطر بيارم
واسه من گل نفرست ديگه دوست ندارم نميخوام گذشته هارو باز به خاطر بيارم ميدوني ميون ما هر چي ...
واسه من گل نفرست. واسه من گل نفرست ديگه دوست ندارم. نمي خوام گذشته ها رو باز به خاطر بيارم
واسه من گل نفرست ديگه دوست ندارم نميخوام گذشته هارو باز به خاطر بيارم ميدوني ميون ما هر چي ...
Dm C Dm A# C A. واسه من گل نفرست ديگه دوست ندارم ...
دانلود آهنگ واسه من گل نفرست دیگه دوست ... واسه من گل نفرست ديگه دوست ندارم نمي خوام گذشته ...
... دانلود آهنگ واسه من گل نفرست دیگه دوست ندارم . ... من گل نفرست دیگه دوست ... واسه من گل نفرست ...
دانلودموزيك واسه من گل نفرست ديگه دوست ندارم; ... میفهمی من واسه تو چی ... به نام من همونم ...
... نبی زاده واسه من گل نفرست دیگه دوست ندارم ... گل نفرست دیگه دوست ندارم نمیخوام ...
دانلود آهنگ احمدرضا نبی زاده گل نفرست Ahmadreza Nabizadeh - Gol Naferest دانلود آهنگ گل نفرست احمدرضا نبی ...
واسه من گل نفرست ديگه دوست ندارم نميخوام گذشته هارو باز به خاطر بيارم ميدوني ميون ما هر چي ...
واسه من گُل نفرست، احمدرضا نبی زاده ..... واسه من گل نفرست دیگه دوست ندارم نمی خوام گذشته ها رو ...
همه ي عمر دير رسيديم - واسه من گل نفرست دیگه دوست ندارم - شیشه پنجره را باران شست . . . از دل من ...
http://www.facebook.com/Bia2.Persian.Art.Music?ref=hl واسه من گل نفرست. دیگه دوستت ندارم نمیخوام گذشته ها رو باز به ...
واسه من گل نفرست، دیگه دوسِت ندارم. نمی‌خوام گذشته‌ها رو باز به خاطر بیارم. می‌دونی میون ...
دانلود آهنگ واسه من گل نفرست دیگه ... دانلود آهنگ گناهی ندارم از ... دانلود آهنگ دوست داشتم ...
... نام گل نفرست ————— واسه من گل نفرست، دیگه دوسِت ندارم ... گل نفرست، دیگه دوسِت ندارم
من دیگه حرفی ندارم ، من ديگه حرفي ... دانلود آهنگ واسه من گل نفرست دیگه دوست ندارم. ... واسه من ...
اکورد واسه من گل نفرست نبی ... واسه من گل نفرست دیگه دوست ندارم نمی خوام گذشته ها رو ...
واسه من گل نفرست ديگه دوست ندارم ... عزیز دلم شاید این آخرین نامه ی من به تو باشه چه میشه کرد ...
ديگه دوست ندارم. واسه من گل نفرست ديگه دوست ندارم. نمي خوام گذشته ها رو باز به خاطر بيارم
واسه من گل نفرست ديگه دوست ندارم نمي خوام گذشته ها رو باز ... اون واسه من يار نميشه بی خيال ...