بخشندگی کوروش کبیر روزی که کوروش وارد شهر صور شد یکی از برجسته ترین کمانداران سرزمین فینیقیه (که صور از شهرهای آن بود) تصمیم گرفت که کوروش را به قتل برساند.
بخشندگی را از گل بیاموز که حتی کفشی را هم که لگدمالش کند خوشبو می کند. هر کس که بخشندگی کند ،بزرگی به دست می اورد.
داستانهای قدیمی داستانهای آموزنده سرگرمی,سایت سرگرمی,کوروش,داستانهای کوروش,بخشندگی کوروش ...
داستان کوتاه اوج بخشندگی داستان های کوتاه جذاب و خواندنی. داستان های کوتاه ...
روزی خداوند,روزی,رزق و روزی,داستان زیبا,داستانهای آموزنده,داستانهای جذاب ... بخشندگی کوروش ...
داستان زیبا در مورد کوروش بزرگ, شاه ایران, داستان بخشندگی کوروش کبیر, مقاله در مورد کوروش کبیر, داستان و قصه کوروش شاه ایرانیان, در مورد کوروش کبیر.
بخشندگی را از گل بیاموز که حتی کفشی را هم که لگدمالش کند خوشبو می کند. هر کس که بخشندگی کند ،بزرگی به دست می اورد.
بخشندگی را از گل بیاموز که حتی کفشی را هم که لگدمالش کند خوشبو می کند. هر کس که بخشندگی کند ،بزرگی به دست می اورد.
داستانی زیبا درمورد کوروش ... داستان زیبا در مورد کوروش بزرگ, شاه ایران, داستان بخشندگی کوروش ...
پيام قرآن مجيد - بخشش (عفو در قرآن مجید) - سايت اختصاصي مهندس حجت الله كثيري
*بخشندگی را اندازه ای است که چون از آن اندازه بگذرد،اسراف است (امام حسن عسکری ع )
داستان زیبا در مورد کوروش بزرگ, شاه ایران, داستان بخشندگی کوروش کبیر, مقاله در مورد کوروش ...
شهر امام رضا (ع) - کنون که سایه شمس الشموس بر سر ماست.....سزد که بر سر خورشید سایه اندازیم ...
داستان های آموزنده وکوتاه - بخشندگی و مهربانی خدا - - داستان های آموزنده وکوتاه
خواندن برخی از این داستان های زیبا و آموزنده خالی از لطف نخواهد بود.
در یکی از سایت ها داستان عبرت آمیزی را که امام یکی از مساجد لندن درباره حادثه ای که برای خودش ...
داستانک: داستان های کوتاه و آموزنده - برای دریافت دو وعده داستانک(صبح و عصر) در روز به dastanak.com@gmai.com یک ایمیل بزنید.