نی نی سایت -مامی ... من خودم جوش می زنم بدون آبلیمو ... ely خانوم من پوست صاف و بدون جوشی دارم ...