حرفهایی که به دل میشینه ... وفا با بیوفایان ، بیوفایى است با خدا ، و بیوفایى با بیوفا وفا بود ...
حرفهای تکان دهنده - متنهای که به دل میشینه - حرفهای تکان دهنده مینویسم که با خواندش تحولی در ...
حالا دیگر واقعیت این است که «هرکی آش میخوره پای دل دردش هم میشینه ... که تنها حرفهایی را به ...
Oct 18, 2016 · Video embedded · گاهی شیطان حرفهایی میزنه که به دل آدم میشینه. گاهی شیطان حرفهایی میزنه که به دل آدم ...
Oct 11, 2014 · Video embedded · Sign up by September 30th for an extended 3-month trial of YouTube Red. به دل میشینه یه بار گوش بده
حرفهایی از دل - - حرفهایی ... کلاس تو ماشین میشینه تا من بیام ادم ... چیزی که به ذهنم میاد و ...
♡ حرف های دل ... به نقطه اكتفا می ... منم کم کم باید برم اما بگم که برمیگردم...
... اش،خب چرا اینقد این آهنگ به دل من میشینه ... بده به دل من تو که میدونی واسه تو ...
بیشتر از یکم متفاوت.نوشتن حرفهای دلت و حرفهایی که دوست ... دونم حرفهایی به دل میشینه که ...
یه بغض تو گلوی ادم میاره.غم به دل آدم میشینه.شاید به ... قصد داریم جملات زیبا و حرفهایی بگیم که ...
حرف میزنه و شاید این نوع حرف زدنش به دل میشینه! ... یه حرفهایی تو دله که باید بالا بیاریش تا ...
با هر بارون با هر برفی، که میشینه ... که بنشینند،عجیب به دل ... حرفهایی که تو ...
حرفهایی که هرگز سر به ابتذال ... آنکس که دل بریده ... نبینم این دَم رفتن تو چشمات غصه میشینه.
دل به کینه نمی ... از این به بعد اینجا رو بعنوان دفتر خاطراتم انتخاب کردم تا بنویسم حرفهایی که ...
... خودکشی مرگِ قشنگی که به آن دل ... کن حرفهایی که توی دلم موند و ... ی کوچیکش میشینه و ...
ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای ... یه عشق چیزیه که می تونه به ... پنهون میشینه ...
به من که فروختمشان ... چقدر به دل میشینه ... نسل درد و دل با غریبه های ...
از بابته این مدت که به بلاگم سر زدین ممنون٬من ... چه حرفهایی که از ... حتی خیانتش به دل میشینه.
‏‎بعضی دعاها عجیب به دل میشینه. خداوندا: نه آنقدر پاکم که مرا کمک کنی و نه آنقدر بدم که ...
یه حرفهایی هم باید مخصــــــــوص ... سروش عشق من یادم کن گاهی که به دل دارم آهی تو که از دردم ...