هر کارگر مشمول قانون کار در سال جاری بر اساس 5 مولفه اصلی و جانبی حداقل مزد، بن نقدی، سنوات ...
حداقل حقوق و مزایا براساس قانون کار در سال ... 7 برابر حداقل دستمزد ... سال 92. 4.871.250.
هر کارگر حداقل بگیر مشمول قانون کار در سال 92 به ازای هر 1 ساعت کار 2768 تومان و به ازای هر 1 ساعت ...
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: هر کارگر مشمول قانون کار در سال جاری بر اساس 5 مولفه اصلی و جانبی ...
حداقل دستمزد سال 92 کارگران در پی تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد در شورای عالی کار با 97 هزار و 425 ...
اتحاد تشکل‌های کارگری درباره تعیین دستمزد و قانون کار. ... حداقل دستمزد سال آینده ...
جدول حداقل حقوق و مزایای مشمولین قانون کار در سالهای 1390 و ... سال 1390. سال 1391. سال 1392. حداقل ...
با اینکه تاکنون ۳ نشست ویژه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در ...
حداقل دستمزد سال 94 ... حداقل دستمزد ۹۴ مشمولان قانون کار از ۶۰۸۹۰۰ تومان به ۷۱۲۴۲۵ تومان ...
تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ کارگران ... با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ...
حداقل مزد کارگران در سال 92 ... حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با 25 ...
با تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد در شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران به 609 هزار ...
حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با 14درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل 812 هزار و ...
سال ۱۳۹۲ حداقل دستمزد ... قانون كار آنالیزم حقوق قانون کار سال 92 آنالیز حقو ق بخشنامه ...
جدول حداقل حقوق و مزایای مشمولین قانون کار در سال ... 92; طرح ها و لوایح سال ... حداقل دستمزد ...
با اینکه تاکنون ۳ نشست ویژه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در ...
حداقل مزد 92 ... و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با 25 ...
قوانین کار - میزان حداقل ... حداقل دستمزد ... بخشنامه حداقل مزدکارگران مشمول قانون کار سال ...
میزان دستمزد کارگران در سال ... حداقل دستمزد کارگران ... و موقت مشمول قانون کار که دارای ...
تعیین حداقل دستمزد کارگران سال ۹۵ در گفت‌وگوی ویژه ... قانون کار درباره اخراج ، استعفا و ...
با ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 93 از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل مزد روزانه ...
با مشخص شدن حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار ... قانون کار در سال آینده ... در سال 92 رسید(6 سال) ...
بخشنامه حداقل دستمزد سال ۹۲, ... قانون کار درباره اخراج ، استعفا و اتمام قرارداد کارگران چه ...
حداقل دستمزد سال 93 ... آینده کارگران و مشمولان قانون کار، رقم حداقل عیدی سال آینده 1 ...