هر کارگر مشمول قانون کار در سال جاری بر اساس 5 مولفه اصلی و جانبی حداقل مزد، بن نقدی، سنوات ...
... برای سال 92 را یک ... به عنوان حداقل دستمزد سال آینده ... ماده 41 قانون کار نباشد در ...
بر اساس مصوبه حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار؛ هر فرد مشمول قانون کار در سال ...
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: هر کارگر مشمول قانون کار در سال جاری بر اساس 5 مولفه اصلی و جانبی ...
حداقل حقوق و مزایا براساس قانون کار در سال ... 7 برابر حداقل دستمزد ... سال 92. 4.871.250.
حداقل دستمزد سال 92 کارگران در پی تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد در شورای عالی کار با 97 هزار و 425 ...
اتحاد تشکل‌های کارگری درباره تعیین دستمزد و قانون کار. ... حداقل دستمزد سال آینده ...
حداقل دستمزد سال 92 کارگران در پی تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد در شورای عالی کار با 97 هزار و 425 ...
تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ کارگران ... با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ...
هر کارگر حداقل بگیر مشمول قانون کار در سال 92 به ازای هر 1 ساعت کار 2768 تومان و به ازای هر 1 ساعت ...
حداقل دستمزد سال 93 ... آینده کارگران و مشمولان قانون کار، رقم حداقل عیدی سال آینده 1 ...
(1.17 x آخرین مزد روزانه در سال 92) ... 51 قانون کار=ساعات کار مدت ... 7 برابر حداقل دستمزد ...
حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با 14درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل 812 هزار و ...
... برای سال 92 را یک ... به عنوان حداقل دستمزد سال آینده ... 2 ماده 41 قانون کار ...
بخشنامه حداقل دستمزد سال ۹۲, ... قانون کار درباره اخراج ، استعفا و اتمام قرارداد کارگران چه ...
حداقل دستمزد ساعتی مشمول قانون کار در سال ۹۶ به ازای هر ۱ ساعت کار ۴۲۲۸ تومان و به ازای هر ۱ ...
جزئيات بخشنامه مزدي سال جاري ... کار در مورد حداقل دستمزد 330 ... ماده 41 قانون کار و با ...