Feb 25, 2007 · امکان بارداری در هنگام قاعدگی و جلوگیری ... چند درصد احتمال بارداری در ... از دوران حول و حوش ...
... بارداری در زمان قاعدگی ... که وی در دوران ... از وسایل جلوگیری از حاملگی، در زمان ...
چرخهٔ دشتان زنان در دوران بارداری و ... روش های هورمونی جلوگیری از بارداری با تغییر در ...
در حقیقت جلوگیری از بارداری اورژانسی یعنی فوری و در زمان محدودی که برای جلوگیری از بارداری فرصت داریم.
از موارد دیگر، تأخیر در تزریق آمپول‌های پیشگیری از بارداری و خروج آی‌یو‌دی در زمانی به جز دوران قاعدگی است.
قاعدگی یا عادت ماهانه ... سنین جوانی، در دوران بلوغ تا ... برای جلوگیری از بارداری و ...
... در زنانی که از آی یو دی برای جلوگیری از بارداری ... از حد در دوران قاعدگی ... در دوران بارداری.
قاعدگی یا عادت ماهانه یا پریود به جاری شدن خون از پوشش داخلی رحم است؛ که به طور منظم در جنس ماده گونه‌های خاصی از پستانداران از اوایل سنین جوانی، در …
از موارد دیگر، تأخیر در تزریق آمپول‌های پیشگیری از بارداری و خروج آی‌یو‌دی در زمانی به جز دوران قاعدگی است.
این روش که به نام قطع قاعدگی در دوران شیر دهی یاlam شناخته می شود جزو روشهای طبیعی جلوگیری از ...
پیشگیری از بارداری در دوران ... قرص را و جلوگیری از بارداری در ... و فقط قاعدگی باید ...
روشهای مختلفی برای پیشگیری از بارداری در ... دوران قاعدگی ... در مورد جلوگیری از ...
در جلوگیری از بارداری به روش طبیعی در زمان تخمک گذاری رابطه جنسی با احتیاط فراوان برقرار شده ولی در تاریخ های دیگر با علم بر این موضوع که امکان لقاح خارج از روزهای تخمک گذاری وجود ندارد، رابطه جنسی طبیعی برقرار می شود.
شیردهی یک تکنیک طبیعی جلوگیری از بارداری ... از بارداری مجدد در دوران ... از زایمان قاعدگی ...
ایا امکان بارداری در زمان قاعدگی ... وی در دوران ... وسایل جلوگیری از حاملگی، در زمان ...
جلوگیری از بارداری و ... های لازم در دوران بارداری ... این ترتیب از چرخه قاعدگی تان ...
... از بارداری در دور ... بار در دوران قاعدگی ... چقدر در جلوگیری از بارداری ...