عصر بازار- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توان کشور، محدودیت‌های مالی و شرایط تحریم که تازه آن ...
خبرگزاری فارسی زبان,خبرگزاری فارس,خبرگزاری فارس فوتبال ایران,خبرگزاری فارسی ترکیه ...
دبیرانجمن صنایع همگن نیروی محرکه قطعه سازان خودرو: 10 هزار میلیارد تومان سرمایه خودروسازان ...
عصر بازار- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توان کشور، محدودیت‌های مالی و شرایط تحریم که تازه آن ...
خبرگزاری فارسی زبان,خبرگزاری فارس,خبرگزاری فارس فوتبال ایران,خبرگزاری فارسی ترکیه ...
دبیرانجمن صنایع همگن نیروی محرکه قطعه سازان خودرو: 10 هزار میلیارد تومان سرمایه خودروسازان ...