کاش واکنش استاد عطا به سخنان جسورانه جنرال دوستم را نمی شنیدم. از سرور دانش انتظار نداشتیم ...
کودک ها؛ باید نسبت به آدم بزرگ ها؛ گذشت داشته باشند!!
سلام بر یاور راستین ولایت و رهبری. سلام بر مدافع مستضعفین و دشمن مستکبرین. سلام بر آنکس که ...
در سری گذشته مسابقه خوانندگی استیج من و تو ، شرکت کننده ای درِ پخش زنده آواز نخواند و از ...
خلیل وداد . پیدایش پاکستان و معضل پشتونستان. یادداشت مترجم برای بخش پایانی کتاب . خواننده ...
India has extremely been influenced by Persian art and architecture and Persian Sufis music. Hundreds of Persian poets also were invited to India and some of the ...
گفتار دوم <#hits#> نگاهي به پيشينهٌ تاريخ فارسي زدايي خليج فارس: حكومت هند بريتانيا، پس از ورود ...
اشرف غنی احمدزی در سال 1949 ميلادی در ولايت لوگر بدنيا آمد. وی دانش آموخته دانشگاه آمريکایی ...