تنشهای زیستی و ... فراخوان ارسال مقاله اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی دانشگاه ...
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ... گیاهی، از منابع بومی وغیر ... تنشهای زنده شامل حشرات ...
مقاله بررسی تعادل بین دام و مرتع در راستای کاهش تنشهای زیستی وغیر زیستی, در دومین همایش ...
- تجمع زیستی آلاینده ها ی ... گیاهی و نقش آن ... کشاورزی در شرایط تنشهای زنده وغیر ...
سلول گیاهی: ... انتقال فعال وغیر فعال از غشا ها ... در علوم زیستی به وجود خواهد آورد ...
بررسی تعادل بین دام و مرتع در راستای کاهش تنشهای زیستی وغیر ... اثر هورمونهای رشد گیاهی و ...
اصلاح گیاهان با منشا ژنتیک ، به تغییرات جهتدار و مفید در بنیان ژنومی گیاهی اطلاق می‌شود و ...
اصلاح گیاهان با منشا ژنتیک ، به تغییرات جهتدار و مفید در بنیان ژنومی گیاهی اطلاق می‌شود و ...
گونه های گیاهی ... uv-b یک امر پیچیده است که به درجه حرارت، طول روز، عناصر غذایی و سایر تنشهای ...
اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران در اردبیل (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴) خدای سبحان ...
- تجمع زیستی ... - بیوتکنولوژی گیاهی ... - مدیریت تولید پایدار کشاورزی در شرایط تنشهای زنده وغیر ...
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با ... و سلولهای گیاهی و حیوانی و ... تنشهای زنده ...
گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان - مقاومت به تنشهای محیطی توضیحات تولید وفروش ...
گیاهی که توانایی کسب آب بیشتر یا راندمان مصرف آب زیادتری دارد، مقاومت بیشتری به تنش خشکی ...
جو گیاهی دیپلوئید ... عدم تفکیک کامل وغیر قابل پیش بینی بودن ... ملی ایمنی زیستی و ...
گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان - گندم توضیحات تولید وفروش گیاهان آپارتمانی ...
برخورداری از یک شرایط زیستی و راحت وبدون ... رطوبت نسبی وپوشش گیاهی. د ... وغیر مستقیم بر ...
دپارتمان علوم گیاهی ، کمپ مک ... بیماری زا وغیر ... به دیگر تنشهای غیر زیستی مانند ...
تغییر آرشیتكت گیاهی قبل از گلدهی، نیاز ... ناشی از اعمال تنشهای خشکی و گرما ... و زیستی.
رشد وعملكردگیاه در بسیاری از مناطق دنیا توسط تنش های محیطی زنده وغیر ... زیستی وساخت ... گیاهی ...
دپارتمان علوم گیاهی ، کمپ مک ... بیماری زا وغیر ... به دیگر تنشهای غیر زیستی مانند ...