داستان سیب نیوتن این داستان که سقوط سیبی از درخت نیوتن را به فکر کشف جاذبه عمومی انداخته است ...
بیوگرافی - زندگینامه دانشمندان - زندگینامه ایزاک نیوتن ایزاک نیوتن که در روز 25 دسامبر 1642 ...